Campanyes publicitàries

En aquest apartat hi trobareu el cost de les campanyes publicitàries institucionals que ha portat a terme el Consell Comarcal durant els últims anys.

COST DE LES CAMPANYES INSTITUCIONALS