Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Govern > Servei d'informàtica i telecomunicacions

Servei d'informàtica i telecomunicacions

El servei d’Informàtica i Telecomunicacions s’encarrega de garantir el funcionament i l’ús adequat dels sistemes informàtics i de telecomunicacions que utilitzen totes les àrees del Consell, així com els Consorcis adscrits. Entre les tasques principals cal destacar el suport als usuaris, el manteniment i renovació dels equipaments informàtics, de telefonia i de les xarxes de comunicació tant internes com externes. 
L’evolució cap a un model eficient d’administració electrònica és un altre dels pilars del servei, en col•laboració amb la resta d’àrees del Consell, implementant eines com la seu electrònica, la intranet, i la resta de serveis telemàtics i de tramitació electrònica necessaris per donar compliment a la normativa vigent.
Així mateix, promou l’ús de les TIC a la comarca, a través del conveni amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya, i col•labora amb la Diputació de Barcelona i Localret en la gestió de la compra agregada de telecomunicacions.
Igualment, es presta el servei d’entitat de registre T-CAT a tots els ens de la comarca que ho requereixen, en col•laboració amb el servei de certificació digital del Consorci AOC, emetent tant certificats de treballador públic com de dispositiu.