Pla Mobilitat del Vallès

Des de l’Observatori Comarcal es dóna el suport a la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori) en la coordinació i participació de la comarca en l'elaboració del PEMV i participa, en nom del Consell Comarcal, a les diferents reunions i treballs del Comitè tècnic.

Enllaços relacionats