Informe de prestacions per desocupació

A partir de la informació tramesa per l’Observatorio de Ocupaciones del SEPE, s’analitza semestralment el percentatge de cobertura de les prestacions del treball que reben les persones desocupades registrades. S’especifica la tipologia que reben i es treballa la informació a nivell de municipis.