Habitatge

Ja es pot consultar l'edició 2020 de l'informe
Ja es pot consultar l'edició 2020 de l'informe

Informe anual de l'habitatge

L’Informe anual de l’habitatge aporta informació específica sobre la dinàmica de construcció i el mercat immobiliari a escala comarcal i local, així com sobre la problemàtica de l’accés a l’habitatge i l’exclusió residencial. L’anàlisi de dades adopta un enfocament comparatiu des del punt de vista temporal i territorial.