Dades de violència contra les dones

L'informe Dades de Violència contra les Dones té com a objectiu facilitar l'accés a les dades de l’activitat judicial sobre violència de gènere a la comarca als agents del territori implicats en la visibilització i sensibilització d’aquest fenomen.

Aquest treball també vol contribuir a l’anàlisi de la informació per orientar el disseny i la planificació de les polítiques públiques de prevenció i actuació sobre la violència masclista.