Infoatur

Anàlisi mensual de les dades d’atur registrat i taxa d’atur de la comarca i municipis per tal d’observar la seva evolució i comparar el seu comportament respecte altres períodes, indicadors o d’altres àmbits territorials.