Informes polígons industrials

L’informe analitza l’oferta del mercat immobiliari industrial a partir de les dades recollides en el Catàleg de sòl i sostre industrial dels polígons del Vallès Occidental elaborat per l'Observatori.