Productes permanents

En aquest apartat s’hi poden trobar tots aquells informes que tenen per objectiu concretar i sintetitzar aquells aspectes més importants que requereixen d’una anàlisi continuada. Els diferents informes es troben classificats pels següents àmbits: