Dada de la setmana

Cada divendres, l'Observatori Comarcal et porta la Dada de la Setmana sobre el Vallès Occidental. Aquí tens un recull de les diverses infografies que es publiquen a Vallès Observatori.

 • El professorat de la comarca està format per 13.090 persones i hi ha 18 docents per cada 100 alumnes, segons dades del Departament d’Educació. Els cicles d’infantil i primària estan més feminitzats i el de secundària més envellit.

 • El 20,9% dels llocs de treball de la comarca són del sector de la indústria. En la darrera dècada, el pes de la indústria ha minvat i encara no s’han recuperat els llocs de treball perduts durant la crisi

 • El 25% dels desplaçaments de vehicles de la comarca en dia feiner són cap a altres territoris de l’entorn, sobretot amb el Barcelonès (14,5%). El 45% de la població resident al Vallès Occidental es desplaça en vehicle privat i només un 13,5% amb transport públic.

 • A la comarca, 279 seccions censals, el 49% del total, tenen un renda mitjana per persona inferior a 12.000€ any, pel conjunt de la seva població resident.

 • Un total de 14.594 alumnes d’Educació Infantil, Primària i Secundària de la comarca començaran el curs escolar 2019-20 amb un ajut de menjador adjudicat, amb un augment del 5,8%, respecte al curs anterior.

 • El juny del 2019, el Vallès Occidental va assolir el màxim històric d’ocupació hotelera en temporada d’estiu, amb una mitjana del 90,3%. El nivell d’ocupació es va situar per sobre del registrat per altres comarques de l’entorn, com ara el Baix Llobregat (89,4%), el Garraf (87,4%) i el Maresme (84,9%)

 • En aquest mandat el Plenari del Consell Comarcal està format per 20 dones i 19 homes

 • El 56,5% de la població resident a la comarca és nascuda fora (un 23,5% va néixer a altres comarques de Catalunya, un 18,4% a la resta d’Espanya i 13,6% a l’estranger).

 • A finals del 2018, al Vallès Occidental hi havia 444 cooperatives registrades (4,8 x 10 mil habitants), la major part de treball associat (86,5%). Demà, 6 de juliol, Dia Mundial de les Cooperatives

 • El Vallès Occidental registrava 27.187 PIMEs el primer trimestre del 2019, el que representa el 99,5% del teixit empresarial (27.324). Les pimes generen 226.300 llocs de treball assalariat, el 68,6% del total de la comarca.

  El sector del comerç (21,3%), la construcció (17,4%) i el de distribució i logística (14,3%) apleguen la major part de les pimes

 • Al Vallès Occidental viuen 413 persones refugiades, 215 a Sabadell, 90 a Terrassa i la resta en 6 municipis més. Les sol·licituds d’asil el 2018 a Catalunya van augmentar més del doble respecte a l’any anterior

 • Les llars amb famílies nombroses representen el 5,1% al Vallès Occidental, per sobre de les comarques de l’entorn i del conjunt de Catalunya. Les famílies monoparentals se situen en el 2,1% del total de llars de la comarca.

 • El 2018 es van recollir 103.960 tones de residus als 16 municipis membres del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. Aquesta dada suposa el 38,5% del total de residus municipals, lluny de l'objectiu del 60% establert per l'any 2020

 • La participació a les eleccions locals al Vallès Occidentals arriba al 63%, set punts més que les anteriors

 • S'estima que l'any 2030 la població del Vallès Occidental superi el milió d'habitants segons dades de l'Idescat

 • La pensió mitjana al Vallès Occidental supera, per primer cop, els 1.000 euros i l’any 2018 se situa en 1.003€. La pensió de les dones és de 766 euros, un 41% inferior a la dels homes (1.288€).

 • La població del Vallès Occidental i amb nacionalitat espanyola resident a l’estranger augmenta el darrer any un 5,8% (1.182 persones) i arriba fins a 21.656 persones, amb data d’1 de gener de 2019. Segons les dades del Padró d’habitants residents a l’exterior (PHRE), més de la meitat de la població (el 53%) és nascuda a l’estranger. França (2.908), Alemanya (2.007) i l’Argentina (1.686) són els països amb més residents vallesans.

 • El 79,3% dels electors del Vallès Occidental van a anar a votar a les eleccions generals del 28 d’abril del 2019. La participació a la comarca va ser 11,7 punts més alta que al 2016 (67,5%) i la tercera més alta de la història, només per darrere de les eleccions del 1982 (83,1%) i del 1977 (81,9%) #DadaSetmana

 • Al Vallès Occidental, durant el 2018, es van registrat 10.724 accidents de treball amb baixa. La incidència de la accidentalitat laboral, que se situa en 3.363 accidents per cada 100 mil treballadors, ha disminuït en un 3,4% i encadena dos anys consecutius de baixades (26 d'abril de 2019).

 • La comarca concentra 130 Polígons d'Activitat Econòmica, el 16% dels 804 de la demarcació de Barcelona (12 d'abril de 2019).

 • Al Vallès Occidental hi ha 452 establiments turístics, dels quals el 86% són habitatges d’ús turístic. Des del 2017, s’han incrementat en un 94% (05 d'abril de 2019).

 • L’oferta comercial del Vallès Occidental se situa en 10.243 comerços, el que suposa una densitat mitjana d’11,2 establiments per cada mil habitants, per sota de la mitjana catalana (13,3) (29 de març de 2019).

 • La superfície de sòl de la comarca és de 58.306 ha (1,8% CAT). El 26,5% és urbà, el 7,8% urbanitzable i el 65,7% no urbanitzable, segons el MUC. El Vallès Occidental és la 2a comarca de CAT amb major proporció de sòl urbà, després del Barcelonè. (15 de març de 2019).

 • A la comarca, 111 centres ofereixen estudis d’FP, dels quals 46 tenen oferta de cicles de grau mitjà i/o superior i 65 de certificats de professionalitat (22 de març de 2019).

 • 26,8% és la diferencia entre homes i dones en les distribucions salarials mitjanes a la comarca (7 de març de 2019).

 • Al Vallès Occidental, l’11,8% de la població ocupada treballa en activitats d’alt contingut tecnològic, proporció superior que al conjunt de Catalunya (8,3%). El ritme de creixement en l’afiliació s'ha moderat el darrer any (1 de febrer de 2019).

 • Des del 2013, el preu del lloguer a la comarca s'ha incrementat un 21,5% fins arribar a 640 € mensuals el 2017 (19 de desembre de 2018).

 • L'Agència Tributària (AEAT) ha publicat per primer cop dades dels declarants de l'IRPF dels municipis més grans per codi postal. Tenim dades per Sabadell i Terrassa. La renda mitjana per declarant del Vallès Occidental l’any 2016 va ser de 21.697 €. Des del 2013 ha pujat un 9% i se situa per sobre de la catalana (21.151 €). Matadepera (40.814€) multiplica per 2,2 la de Badia del Vallès (18.449€). (25 de gener de 2019)

 • El 2017, el Vallès Occidental va tenir un saldo migratori positiu de 7.227 persones, el que suposa una consolidació de la tendència positiva iniciada el 2014 (1 de març de 2019).

 • Dins dels serveis, la contribució del comerç al VAB comarcal és d'un 25%. A Catalunya, d'un 20% (25 de juliol de 2018).

 • Segons l'estudi, el Vallès Occidental és la comarca que registra una major diversificació del teixit empresarial. Les empreses del sector de la indústria apleguen prop del 40% de la facturació total i les del sector del comerç al voltant del 35% (10 de desembre de 2018).

 • La població del Vallès Occidental augmenta en 7.874 persones el 2018 (+0,87%) i arriba a 917.905 habitants. El creixement ha estat superior a BCN prov i CAT i semblant a les comarques de l'entorn. Només 3 municipis de la comarca perden població (18 de gener de 2019).

 • A finals del 2018, el 46% dels aturats de la comarca no rebia cap tipus de prestació per desocupació. Per tant, la cobertura de les prestacions se situa en el 54% , lluny del nivell de precrisi. (15 de febrer de 2019)

 • El 16,4% de la població de la comarca és major de 65 anys. A Catalunya, el pes de la població d'edat avançada és del 18,7%. (22 de febrer de 2019)

 • Segons Anuari BBVA, el Vallès Occidental va ser la comarca que més va créixer a CAT el 2017 (5,1%) impulsada per indústria (5,4%) i serveis (4,9%). Recuperació dels efectes de la crisi (macroeconòmics) per la fortalesa industrial i dels serveis productius (16 de novembre de 2018).

 • A setembre de 2018, el 25% de les persones treballadores del Vallès Occidental tenen un contracte temporal, lleugerament per sota de la mitja de Catalunya amb un 28% (28 de desembre de 2018).

 • El 22,2% dels declarants d'IRPF de la comarca es concentren en els trams baixos de rendes del treball (amb una base imposable anual inferior a 12.020€), xifra per sota del 24,5% de CAT (8 de febrer de 2019).