Dada de la setmana

Cada divendres, l'Observatori Comarcal et porta la Dada de la Setmana sobre el Vallès Occidental. Aquí tens un recull de les diverses infografies que es publiquen a Vallès Observatori.

 • El 17,4% de l'alumnat d'infantil i primària del Vallès Occidental és beneficiari d'ajuts de menjador escolar. Aquest recurs s'adreça especialment a col·lectius vulnerables.

 • Aquesta setmana ha estat el #DiaMundialHàbitat i #DiaMundialMetropolità. El Vallès Occidental se situa en 58,3m2 de zona verda urbana per habitant amb un percentatge del 31,1% de sòl urbà.

 • Al Vallès Occidental, el col·lectiu de la gent gran (65 anys i més) representa el 16,6% de la població total de la comarca i, amb horitzó a l’any 2030, es preveu que aquesta xifra arribi fins a prop del 21%

 • El sector del turisme va perdre 2.434 llocs de treball a la comarca respecte a l'any anterior

 • La taxa de fecunditat de la comarca se situa en 35'6 naixements per cada 1.000 dones en edat fèrtil

 • Al Vallès Occidental hi havia 623.829 vehicles l'any 2018, 680 vehicles per cada 1.000 habitants. Set de cada deu vehicles són turismes.

 • Hi ha 14.144 hectàrees de parcel·les urbanes al Vallès Occidental, el 69% de les quals estan edificades. A la comarca hi ha 598.890 immobles registrats, la major part de tipus residencial (63%). 

 • Al Vallès Occidental, 95.178 edificis disposaven de certificació energètica a finals de l’any 2019. Prop d’un 27% tenen una baixa qualificació energètica (F i G).

 • Al Vallès Occidental, el 47% de les regidories estan ocupades per dones. En les dues últimes dècades, la presència de regidores s’ha duplicat. Dels 23 municipis de la comarca, 9 compten amb una dona al capdavant de l’alcaldia.

 • Al Vallès Occidental hi havia 5.851 places residencials l'any 2018, el 66% de les quals corresponen a iniciativa pública i el 34% a iniciativa privada. La taxa de cobertura comarcal és del 3,9%.

 • La població del Vallès Occidental augmentarà un 12,1% entre 2018 i 2033 fins a arribar a 1.029.118 persones, segons les projeccions de població municipals d'Idescat. Les dades preveuen un creixement de població a pràcticament tots els municipis. Montcada i Reixac, Vacarisses i Rubí són els que més guanyarien població.

 • A la comarca, el 51% de l'alumnat a secundària són dones. Tot i que la presència de dones en branques amb perfil tecnològic és més baixa, despunten en altres camps (salut i ciències biològiques).

 • Les societats mercantils del Vallès Occidental generen el 18,1% del volum de facturació de tota la demarcació de Barcelona, fet que li atorga la tercera posició en la demarcació.

 • El 9,6% dels treballadors i treballadores de la comarca formen part de l'anomenada economia creativa. Els 37.419 llocs de treball creatius del Vallès Occidental situen la comarca com la segona més especialitzada de Catalunya en aquest àmbit.

 • El 18,8% dels alumnes de 17 anys del Vallès Occidental no continua els estudis un cop finalitzada l’escolarització obligatòria durant el curs 2017-2018.

 • Al Vallès Occidental trobem 189 entitats del tercer sector social l’any 2019, 2 per cada 10.000 habitants.

 • El Centre Logístic de Biomassa Comarcal ha rebut, des de la posada en marxa, 3.749 tones de fusta, que equival a 188 ha de bosc gestionades de forma sostenible. Aquesta setmana es commemora el #diamundialestalvienergia i el #diainternacionalcontracanviclimàtic

 • La taxa de creixement de la població de la comarca va ser de 9,23‰ el 2018. El saldo natural (naixements menys defuncions) de 987 persones.

 • La població comarcal augmenta en 7.332 persones respecte a l'any anterior i se situa en 925.237 habitants, el 12,1% de la població catalana.

 • El sou mitjà de la població resident a la comarca és de 28.007€ l’any 2017. Les dones assalariades de la comarca van guanyar un 24’8% menys que els homes.

 • El Vallès Occidental té una estructura productiva relativament especialitzada en sis sectors econòmics industrials. Destaquen el metall, el tèxtil-confecció i el sector químic.

 • El 27,3% de la població de la comarca considera el català com la seva llengua habitual. El 95,4% l'entén.

 • 7 de cada 10 euros del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Occidental es destinen a l'atenció de caràcter assistencial.

 • Al Vallès Occidental hi ha 5 denúncies diàries per violència contra les dones. L'any 2018 es van presentar 2.027 denúncies per violència de gènere a la comarca. Aquesta és la xifra més alta des del 2011.

 • El 73,8% dels electors del Vallès Occidental van a anar a votar a les eleccions generals. La participació a la comarca va ser 5,5 punts més baixa que les últimes eleccions del 28 d’abril de 2019 (79,3%). 

 • En aquest mandat el Plenari del Consell Comarcal està format per 20 dones i 19 homes

 • El 20,9% dels llocs de treball de la comarca són del sector de la indústria. En la darrera dècada, el pes de la indústria ha minvat i encara no s’han recuperat els llocs de treball perduts durant la crisi

 • Ahir es va constituir la Taula per la Qualitat de l’Aire del Vallès Occidental. A la comarca disposem de 15 punts de mesurament per avaluar els nivells de contaminació atmosfèrica

 • El 56,5% de la població resident a la comarca és nascuda fora (un 23,5% va néixer a altres comarques de Catalunya, un 18,4% a la resta d’Espanya i 13,6% a l’estranger).

 • A finals del 2018, al Vallès Occidental hi havia 444 cooperatives registrades (4,8 x 10 mil habitants), la major part de treball associat (86,5%). Demà, 6 de juliol, Dia Mundial de les Cooperatives

 • La comarca concentra 130 Polígons d'Activitat Econòmica, el 16% dels 804 de la demarcació de Barcelona (12 d'abril de 2019).

 • Al Vallès Occidental, durant el 2018, es van registrat 10.724 accidents de treball amb baixa. La incidència de la accidentalitat laboral, que se situa en 3.363 accidents per cada 100 mil treballadors, ha disminuït en un 3,4% i encadena dos anys consecutius de baixades (26 d'abril de 2019).

 • El 79,3% dels electors del Vallès Occidental van a anar a votar a les eleccions generals del 28 d’abril del 2019. La participació a la comarca va ser 11,7 punts més alta que al 2016 (67,5%) i la tercera més alta de la història, només per darrere de les eleccions del 1982 (83,1%) i del 1977 (81,9%) #DadaSetmana

 • Al Vallès Occidental hi ha 452 establiments turístics, dels quals el 86% són habitatges d’ús turístic. Des del 2017, s’han incrementat en un 94% (05 d'abril de 2019).

 • La pensió mitjana al Vallès Occidental supera, per primer cop, els 1.000 euros i l’any 2018 se situa en 1.003€. La pensió de les dones és de 766 euros, un 41% inferior a la dels homes (1.288€).

 • S'estima que l'any 2030 la població del Vallès Occidental superi el milió d'habitants segons dades de l'Idescat

 • La participació a les eleccions locals al Vallès Occidentals arriba al 63%, set punts més que les anteriors

 • Al Vallès Occidental viuen 413 persones refugiades, 215 a Sabadell, 90 a Terrassa i la resta en 6 municipis més. Les sol·licituds d’asil el 2018 a Catalunya van augmentar més del doble respecte a l’any anterior

 • El Vallès Occidental registrava 27.187 PIMEs el primer trimestre del 2019, el que representa el 99,5% del teixit empresarial (27.324). Les pimes generen 226.300 llocs de treball assalariat, el 68,6% del total de la comarca.

  El sector del comerç (21,3%), la construcció (17,4%) i el de distribució i logística (14,3%) apleguen la major part de les pimes

 • El 15% dels estudiants de la comarca estudien fora del seu municipi de residència. I el 5% ho fan fora de la comarca.

 • El Vallès Occidental encadena cinc anys de creixement gràcies a la resiliència de la construcció i, sobretot, per l'impuls dels serveis. El 2018 va créixer un 2,5%, segons l'Anuaru Econòmic Comarcal del BBVA del 2019.

 • L’oferta comercial del Vallès Occidental se situa en 10.243 comerços, el que suposa una densitat mitjana d’11,2 establiments per cada mil habitants, per sota de la mitjana catalana (13,3) (29 de març de 2019).

 • Un total de 14.594 alumnes d’Educació Infantil, Primària i Secundària de la comarca començaran el curs escolar 2019-20 amb un ajut de menjador adjudicat, amb un augment del 5,8%, respecte al curs anterior.

 • Les llars amb famílies nombroses representen el 5,1% al Vallès Occidental, per sobre de les comarques de l’entorn i del conjunt de Catalunya. Les famílies monoparentals se situen en el 2,1% del total de llars de la comarca.

 • El 25% dels desplaçaments de vehicles de la comarca en dia feiner són cap a altres territoris de l’entorn, sobretot amb el Barcelonès (14,5%). El 45% de la població resident al Vallès Occidental es desplaça en vehicle privat i només un 13,5% amb transport públic.

 • El professorat de la comarca està format per 13.090 persones i hi ha 18 docents per cada 100 alumnes, segons dades del Departament d’Educació. Els cicles d’infantil i primària estan més feminitzats i el de secundària més envellit.

 • Dia Internacional per l’Erradicació de la Pobresa: El 14,7% de població del Vallès Occidental, al voltant de 132.000 persones, es troben en situació de risc de pobresa moderada al Vallès Occidental.

 • Dins dels serveis, la contribució del comerç al VAB comarcal és d'un 25%. A Catalunya, d'un 20% (25 de juliol de 2018).

 • Segons Anuari BBVA, el Vallès Occidental va ser la comarca que més va créixer a CAT el 2017 (5,1%) impulsada per indústria (5,4%) i serveis (4,9%). Recuperació dels efectes de la crisi (macroeconòmics) per la fortalesa industrial i dels serveis productius (16 de novembre de 2018).

 • Al Vallès Occidental, l’11,8% de la població ocupada treballa en activitats d’alt contingut tecnològic, proporció superior que al conjunt de Catalunya (8,3%). El ritme de creixement en l’afiliació s'ha moderat el darrer any (1 de febrer de 2019).

 • A finals del 2018, el 46% dels aturats de la comarca no rebia cap tipus de prestació per desocupació. Per tant, la cobertura de les prestacions se situa en el 54% , lluny del nivell de precrisi. (15 de febrer de 2019)

 • A setembre de 2018, el 25% de les persones treballadores del Vallès Occidental tenen un contracte temporal, lleugerament per sota de la mitja de Catalunya amb un 28% (28 de desembre de 2018).

 • El 22,2% dels declarants d'IRPF de la comarca es concentren en els trams baixos de rendes del treball (amb una base imposable anual inferior a 12.020€), xifra per sota del 24,5% de CAT (8 de febrer de 2019).

 • La superfície de sòl de la comarca és de 58.306 ha (1,8% CAT). El 26,5% és urbà, el 7,8% urbanitzable i el 65,7% no urbanitzable, segons el MUC. El Vallès Occidental és la 2a comarca de CAT amb major proporció de sòl urbà, després del Barcelonè. (15 de març de 2019).

 • El 2018 es van recollir 103.960 tones de residus als 16 municipis membres del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. Aquesta dada suposa el 38,5% del total de residus municipals, lluny de l'objectiu del 60% establert per l'any 2020

 • A la comarca, 279 seccions censals, el 49% del total, tenen un renda mitjana per persona inferior a 12.000€ any, pel conjunt de la seva població resident.

 • El juny del 2019, el Vallès Occidental va assolir el màxim històric d’ocupació hotelera en temporada d’estiu, amb una mitjana del 90,3%. El nivell d’ocupació es va situar per sobre del registrat per altres comarques de l’entorn, com ara el Baix Llobregat (89,4%), el Garraf (87,4%) i el Maresme (84,9%)

 • La població del Vallès Occidental i amb nacionalitat espanyola resident a l’estranger augmenta el darrer any un 5,8% (1.182 persones) i arriba fins a 21.656 persones, amb data d’1 de gener de 2019. Segons les dades del Padró d’habitants residents a l’exterior (PHRE), més de la meitat de la població (el 53%) és nascuda a l’estranger. França (2.908), Alemanya (2.007) i l’Argentina (1.686) són els països amb més residents vallesans.

 • Des del 2013, el preu del lloguer a la comarca s'ha incrementat un 21,5% fins arribar a 640 € mensuals el 2017 (19 de desembre de 2018).

 • Segons l'estudi, el Vallès Occidental és la comarca que registra una major diversificació del teixit empresarial. Les empreses del sector de la indústria apleguen prop del 40% de la facturació total i les del sector del comerç al voltant del 35% (10 de desembre de 2018).

 • 26,8% és la diferencia entre homes i dones en les distribucions salarials mitjanes a la comarca (7 de març de 2019).

 • La població del Vallès Occidental augmenta en 7.874 persones el 2018 (+0,87%) i arriba a 917.905 habitants. El creixement ha estat superior a BCN prov i CAT i semblant a les comarques de l'entorn. Només 3 municipis de la comarca perden població (18 de gener de 2019).

 • L'Agència Tributària (AEAT) ha publicat per primer cop dades dels declarants de l'IRPF dels municipis més grans per codi postal. Tenim dades per Sabadell i Terrassa. La renda mitjana per declarant del Vallès Occidental l’any 2016 va ser de 21.697 €. Des del 2013 ha pujat un 9% i se situa per sobre de la catalana (21.151 €). Matadepera (40.814€) multiplica per 2,2 la de Badia del Vallès (18.449€). (25 de gener de 2019)

 • A la comarca, 111 centres ofereixen estudis d’FP, dels quals 46 tenen oferta de cicles de grau mitjà i/o superior i 65 de certificats de professionalitat (22 de març de 2019).

 • El 2017, el Vallès Occidental va tenir un saldo migratori positiu de 7.227 persones, el que suposa una consolidació de la tendència positiva iniciada el 2014 (1 de març de 2019).

 • El 16,4% de la població de la comarca és major de 65 anys. A Catalunya, el pes de la població d'edat avançada és del 18,7%. (22 de febrer de 2019)