Dada de la setmana

Cada divendres, l'Observatori Comarcal et porta la Dada de la Setmana sobre el Vallès Occidental. Aquí tens un recull de les diverses infografies que es publiquen a Vallès Observatori.

  • El 22,2% dels declarants d'IRPF de la comarca es concentren en els trams baixos de rendes del treball (amb una base imposable anual inferior a 12.020€), xifra per sota del 24,5% de CAT (8 de febrer de 2019).

  • Al Vallès Occidental, l’11,8% de la població ocupada treballa en activitats d’alt contingut tecnològic, proporció superior que al conjunt de Catalunya (8,3%). El ritme de creixement en l’afiliació s'ha moderat el darrer any (1 de febrer de 2019).

  • L'Agència Tributària (AEAT) ha publicat per primer cop dades dels declarants de l'IRPF dels municipis més grans per codi postal. Tenim dades per Sabadell i Terrassa. La renda mitjana per declarant del Vallès Occidental l’any 2016 va ser de 21.697 €. Des del 2013 ha pujat un 9% i se situa per sobre de la catalana (21.151 €). Matadepera (40.814€) multiplica per 2,2 la de Badia del Vallès (18.449€). (25 de gener de 2019)

  • La població del Vallès Occidental augmenta en 7.874 persones el 2018 (+0,87%) i arriba a 917.905 habitants. El creixement ha estat superior a BCN prov i CAT i semblant a les comarques de l'entorn. Només 3 municipis de la comarca perden població (18 de gener de 2019).

  • Des del 2013, el preu del lloguer a la comarca s'ha incrementat un 21,5% fins arribar a 640 € mensuals el 2017 (19 de desembre de 2018).

  • Segons l'estudi, el Vallès Occidental és la comarca que registra una major diversificació del teixit empresarial. Les empreses del sector de la indústria apleguen prop del 40% de la facturació total i les del sector del comerç al voltant del 35% (10 de desembre de 2018).

  • Segons Anuari BBVA, el Vallès Occidental va ser la comarca que més va créixer a CAT el 2017 (5,1%) impulsada per indústria (5,4%) i serveis (4,9%). Recuperació dels efectes de la crisi (macroeconòmics) per la fortalesa industrial i dels serveis productius (16 de novembre de 2018).

  • Dins dels serveis, la contribució del comerç al VAB comarcal és d'un 25%. A Catalunya, d'un 20% (25 de juliol de 2018).

  • A setembre de 2018, el 25% de les persones treballadores del Vallès Occidental tenen un contracte temporal, lleugerament per sota de la mitja de Catalunya amb un 28% (28 de desembre de 2018).

  • A finals del 2018, el 46% dels aturats de la comarca no rebia cap tipus de prestació per desocupació. Per tant, la cobertura de les prestacions se situa en el 54% , lluny del nivell de precrisi. (15 de febrer de 2019)