Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Govern > Observatori Comarcal > Estudis territorials > Recursos per a la innovació al Vallès Occidental

Recursos per a la innovació al Vallès Occidental

Els darrers anys diferents iniciatives dels agents públics, tant del Govern de la Generalitat de Catalunya a través del seu agent Acc1ó, ajuntaments locals, universitats, i agents públics i privats com cambres de comerç, patronals, i fundacions i instituts, han promogut la innovació al Vallès Occidental i a tot el territori de Catalunya en general, generant un teixit d’agents d’innovació i recursos per la innovació extens i divers. El conjunt d’agents i recursos al Vallès Occidental té una concentració molt important dels recursos de Catalunya, essent un dels territoris amb més densitat, i sumant aquesta densitat de recursos a la diversitat i complexitat dels mateixos, esdevé un teixit de difícil interpretació i accés per al gruix d’empreses que hi poden accedir.

L’estudi ha permès identificar amb més claredat els recursos que poden facilitar processos d’innovació a les empreses del Vallès Occidental. D’una banda, es facilita una relació i escandallat de tots els agents coneguts i, per l’altra, s’aporta informació qualitativa d’aquests recursos, disposant així, de possibles accions que millorin les sinergies existents entre els agents del territori, institucions públiques i privades, i les mateixes empreses i emprenedors.