Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Govern > Observatori Comarcal > Estudis territorials > Impacte del Salari Mínim Comarcal a les administracions del Vallès Occidental

Impacte del Salari Mínim Comarcal a les administracions del Vallès Occidental

Impacte del Salari Mínim Comarcal a les administracions del Vallès Occidental

La finalitat de l’estudi “Impacte del salari mínim comarcal a les administracions locals del Vallès Occidental” és mesurar l’impacte i el cost de l’aplicació del salari mínim comarcal de les principals contractacions en el sou dels treballadors i treballadores, les empreses subcontractades i els pressupostos municipals.

Aquest treball és una actuació desenvolupada en el marc del projecte estratègic “Salari Mínim Comarcal” i és fruit de l’acord “Per un canvi de model en la lluita contra la pobresa i la desigualtat” aprovat pel Consell d’Alcaldes i Alcaldesses el 8 de juny de 2017.

El treball s’estructura en dos capítols. El primer, “Experiències de referència i previsió d’impactes generals” té bàsicament dos objectius: primer, fer una aproximació a les diferents experiències internacionals de salaris vitals aplicades a l’àmbit local, posant el focus en les diferents metodologies de quantificació de les necessitats bàsiques i de l’estimació d’ingressos de les llars; segon, situar la implantació del salari mínim local en l’actual context de canvi de les polítiques salarials i de garantia de rendes a partir de la revisió de l’evidència sobre els seus efectes en els salaris i l’ocupació, així com en el seu impacte com a mesura per reduir la desigualtat i la pobresa.

El segon capítol, “Anàlisi dels pressupostos i de la contractació pública”, actualment  en procés d’elaboració. Aquesta part de l’informe té tres objectius: primer, analitzar els pressupostos municipals i les característiques de la contractació pública dels municipis del Vallès Occidental; segon, determinar la incidència dels baixos salaris en els convenis de les principals activitats afectades; tercer, estimar l’impacte del SMC en les contractacions amb més potencial de millora.

En aquesta segona fase de l’elaboració de l’informe s’ha constituït un grup de treball específic constituït per personal tècnic del Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca.