Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Govern > Observatori Comarcal > Estudis territorials > Impacte del desplegament de la Llei de Dependència

Impacte del desplegament de la Llei de Dependència

El diagnòstic que presentem permet analitzar la dinàmica interna i les dades més rellevants al voltant de les conseqüències de la implementació de la llei que siguin d’ús per als gestors públics. Fonamentalment, perquè el conjunt dels impactes que se’n deriven es basen en les particularitats de l’anàlisi socioeconòmica de la comarca i concorden amb les tendències generals apuntades per a Catalunya.

En el següents pàgines podreu cercar l'estat de l'aplicació de la Llei de Dependència, la previsió dels escenaris, percepció del sector i reptes per a les administracions.

En el document de síntesi dels treballs es concreten també els reptes, propostes i viabilitat de nous instruments per a l'atenció a la dependència al Vallès Occidental.