Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Govern > Observatori Comarcal > Estudis territorials > Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental

Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental

A l‘última dècada, els serveis i les infraestructures de telecomunicacions han evolucionat cap a serveis de major qualitat i s’han estès arreu del territori, arribant en major o menor mesura a la totalitat del teixit empresarial. L’ampliació de la qualitat i la quantitat de serveis que ofereix el mercat de les telecomunicacions ha millorat la connectivitat de les empreses i ha esdevingut un factor clau en la seva competitivitat. 

En aquest context, davant les diferents iniciatives públiques que tenen l’objectiu de millorar les telecomunicacions als polígons d’activitat econòmica, la manca d’informació de l’estat actual de les infraestructures de telecomunicacions i la necessitat de millorar la cobertura de serveis avançats a les empreses, es planteja, en el marc del Pla Estratègic Vallès Avança 2008-2013 i a partir del consens i impuls del grup de treball de polígons, la realització de l’estudi Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons d’activitat econòmica del Vallès Occidental.

La finalitat de l’estudi és disposar d’una anàlisi general de les infraestructures de telecomunicacions als polígons d’activitat econòmica per elaborar estratègies d’intervenció que contemplin accions de millora, per facilitar l’accés dels serveis a les empreses, i millorar així la seva competitivitat i la del territori.