Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Govern > Observatori Comarcal > Estudis territorials > El Canvi de Cicle al Vallès Occidental

El Canvi de Cicle al Vallès Occidental

Mapa canvi Cicle
Mapa canvi Cicle

El present estudi, juntament amb els articles d’opinió dels ponents participants en les 4 sessions de debat tècnic del fòrum i la 2a edició dels Projectes Rellevants del Vallès Occidental, amb el recull d’una vintena d’iniciatives públiques i privades, constitueixen els documents base de l’anàlisi, i són el punt de partida per l’inici del debat entre les institucions de la comarca i les entitats consorciades.

Formen part del Canvi de cicle al Vallès Occidental dos volums diferents: una visió de conjunt, de l’evolució de la comarca en relació a Catalunya, i una visió local, amb el detall dels canvis més significatius als 23 municipis de la comarca.

El conjunt d’informació que s’aporta, centrada especialment en identificar les noves dinàmiques que han desembocat en l’actual cicle i les perspectives i conclusions que se’n desprenen, permeten apuntar l’emergència i importància de nous sectors d’activitat econòmica, o l’impacte ocupacional tant en relació a Catalunya com en la seva distribució i dimensió local.