Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Govern > Observatori Comarcal > Estudis territorials > Les oportunitats de desenvolupar polítiques conjuntes al territori dels Vallesos

Les oportunitats de desenvolupar polítiques conjuntes al territori dels Vallesos

L’estudi té com a objectiu principal avaluar el potencial del Vallès (integrat per les comarques del Vallès Occidental i Vallès Oriental) per desenvolupar polítiques conjuntes orientades a la millora de la capacitat, eficiència i competitivitat del territori. El treball segueix una metodologia qualitativa, basada en l’anàlisi documental i entrevistes qualitatives, per tal de dur a terme tres objectius específics:

  • Valorar les prioritats i capacitats dels actors i les entitats del Vallès.
  • Identificar els sectors prioritaris que s’han marcat en l’estratègia territorial al Vallès.
  • Definir els eixos estratègics per desenvolupar accions de gestió conjunta a escala del Vallès.

El document s’estructura en sis apartats, juntament amb l’annex documental. El primer apartat descriu els objectius i metodologia de l’estudi. El segon situa el context territorial, socioeconòmic i institucional del Vallès. Entre el tercer i cinquè apartats  successivament s’examinen el teixit institucional i administratiu comarcal, les potencialitats i condicionats geoestratègics del territori. L’últim apartat  recull els principals resultats i conclusions de l’estudi.