Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Govern > Observatori Comarcal > Estudis territorials > Estudi sobre models d’implementació de garantia de rendes i escenaris pel Vallès Occidental

Estudi sobre models d’implementació de garantia de rendes i escenaris pel Vallès Occidental

La finalitat d’aquest estudi és aportar coneixement sobre els diferents models de garantia de rendes i projectar diferents escenaris derivats de la seva hipotètica aplicació a la comarca.

En primer lloc l’estudi analitza diversos models teòrics i experiències posades en pràctica en l’àmbit estatal i europeu, fent especial atenció en les particularitats de la Renda Garantida de Ciutadania Catalana recentment aplicada, així com en les millores amb seu programa antecessor: la Renda Mínima d’Inserció.

En segon lloc i per tal de valorar futurs escenaris al Vallès Occidental, es projecta la implementació de 3 models de garantia de rendes diferenciats. El procés per definir els models a aplicar es porta a terme amb un grup focal d’experts, en el marc de la Comissió mixta d’observació de la pobresa i la desigualtat al Vallès Occidental.