Vulnerabilitat energètica

Pla Comarcal de Gestuó Energètica Social
Pla Comarcal de Gestuó Energètica Social

El 17 de gener de 2018, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el Pla Comarcal de Gestió Energètica Social del Vallès Occidental 2019-2022 que té com a missió promoure mesures proactives per fer front a les situacions de vulnerabilitat energètica i pal·liar les dificultats econòmiques de les llars de la nostra comarca i establir les bases d’una estratègia compartida de les administracions del territori.

Amb el Pla Comarcal es vol crear una xarxa de municipis a la comarca del Vallès Occidental per coordinar accions que tinguin l’objectiu de pal·liar els casos de pobresa i vulnerabilitat energètica.

El Programa d'Actuació Comarcal 2016-2020 (PAC) preveu dins la línia d'atenció a la inclusió social i població fràgil el Programa d'acció comarcal de lluita contra la pobresa energètica. Seguint les directrius del PAC, es volen reconèixer les accions que s’estan duent a terme a la comarca per fer front a la vulnerabilitat energètica i així assentar les bases d'una estratègia compartida de les administracions públiques del territori.

NOTES DE PREMSA

DOCUMENTS D'INTERÈS