Servei de joventut

La Direcció General de Joventut delega al Consell Comarcal la competència en matèria de joventut pel que fa a les visites de seguiment del compliment de la normativa Decret 137/2003, de 10 de juny, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. També es delega la competència en matèria d’Instal·lacions Juvenils destinades a activitats amb infants. Es realitzen visites d’inspecció a les instal·lacions juvenils en que es comprova el compliment de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Les actuacions del Servei de Joventut inclouen:

Visites de compliment de la normativa d’instal·lacions juvenils

El Consell Comarcal ha de donar compliment al Decret 276/1994 i al Decret 140/2003 d’aprovació del reglament d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves, per adequar l’activitat als aspectes reglamentaris correctament, mitjançant visites de seguiment bianualment.

Actualment a la comarca hi ha 5 instal·lacions juvenils, 5 albergs juvenils (Francesc Giralt i Serrà i Hipàtia de Terrassa, Molí de Sant Oleguer de Sabadell, i Roberto de Nobili de Sant Cugat del Vallès) i una casa de colònies (Mas del Bosc de Sant Cugat del Vallès).

Visites a activitats d’educació en el lleure

Durant la campanya d’estiu els tècnics del Consell Comarcal realitza les visites de seguiment del compliment del Decret 137/2003, de 10 de juny, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Oficina Jove

El Consell Comarcal ha aprovat el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de Sabadell per a la gestió de les Oficines Joves. Aquest conveni estableix les línies de col·laboració i cooperació mútua entre els diferents ens per a gestionar les oficines, que actuen com a node clau de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.

Es tracta de dos punts de referència en l’atenció dels i de les joves a la comarca del Vallès Occidental en coordinació i treball en xarxa amb els serveis d’informació juvenil i els agents dels diferents àmbits d’actuació que afecten el jovent. Des d’aquestes oficines es deriven els i les joves als diversos serveis d’emancipació juvenil especialitzats.

Web compartir habitatge

Des del 2009 el Consell Comarcal del Vallès Occidental està adherit a la iniciativa del Consell Comarcal del Barcelonès per oferir als ajuntament de la comarca una aplicació web que consisteix en la Borsa Jove d’Habitatge per a compartir que s’ofereix als joves que busquen pis per compatir. Aquest web inclou també una assessoria on-line.

Promoció activitats ocupació

Amb aquesta col·laboració entre el servei de joventut  i l’àrea de Desenvolupament Econòmic Local del Consell Comarcal, es pretén establir una coordinació i col·laboració entre els projectes que es desenvolupen des de diferents serveis destinats a joves, amb la  finalitat de donar resposta a la necessitat dels municipis en els diferents sectors que es treballen.

Es treball conjuntament per al desenvolupament  de les actuacions emmarcades dins del projecte “Construint Ocupacions”. S’estableix aquesta col·laboració amb la finalitat de donar resposta a les prioritats comarcals per desenvolupar projectes de joventut en ocupació i educació, i més concretament amb aquest ens perquè és un òrgan especialitat en aquestes polítiques.