Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Benestar Social i Educació > Suport a la infància i famílies > Equip d'Atenció a la Infància i l'adolescència (EAIA)

Equip d'Atenció a la Infància i l'adolescència (EAIA)

Els equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) estan  integrats per diferents professionals dels àmbits de la psicologia, la pedagogia, el treball social i l’educació social, distribuïts territorialment, i tenen com a objectius generals: orientar, diagnosticar, valorar, intervenir, tractar i fer el seguiment dels infants i adolescents en situació de risc greu o desemparament essent-ne els destinataris tant ells com les seves famílies.

L’EAIA del Vallès Occidental està format per 19 professionals, és d’àmbit comarcal i actua a 21 municipis de la comarca, exceptuant els municipis de Sabadell i Terrassa que compten amb equips propis d’àmbit municipal. El Consell Comarcal del Vallès Occidental gestiona els recursos humans i materials necessaris per a dur a terme les funcions de l’EAIA,

Col·laboració permanent amb altres institucions

L'EAIA del Vallès Occidental manté la seva presència en l'àmbit de la formació universitària en aquelles facultats de l'àmbit social que han anat demanant la seva col·laboració des de ja fa uns anys a diverses universitats catalanes. 

Aquesta col·laboració, facilita l’apropament de la realitat professional de l’EAIA i les seves pràctiques a les noves promocions dels perfils professionals que integren els serveis especialitzats. Així mateix creen una gran expectació en els estudiants i en el propi equip docent, davant la possibilitat d’aproximar i compartir un servei tan específic a la realitat docent i podent generar coneixement amb l’entorn universitari.

Documentació de les Jornades d'Ètica i Infància celebrades el 17 de novembre de 2017