Servei d'informació i atenció a la dona (SIAD)

És un servei gratuït i confidencial que es presta per telèfon, correu electrònic ((Necessites javascript per veure aquest correu-e)) o presencialment a les nostre oficines del Consell Comarcal o en itinerància als municipis de menys de 20.000 habitants.

El SIAD vol garantir l’atenció a les dones víctimes de violència masclista del Vallès Occidental i donar suport als ajuntaments de l’ABSS per donar resposta a les necessitats de les dones de la comarca relacionades amb l’àmbit laboral, social, familiar o de parella.

El servei s’estructura en un servei bàsic d’informació i orientació que realitza les funcions d’acollida, informació, seguiment, acompanyament i derivació a d’altres serveis i dos serveis especialitzats relatius a suport psicològic i suport jurídic. També es realitza assessorament tècnic a personal de l’administració local de la comarcal sobre temes relatius a la incorporació de la perspectiva de gènere i accions en favor de l’eradicació de la violència masclista.

Grups de treball

Som promotors de la Comissió Experta en Violència Masclista del Vallès Occidental, en el marc de la qual s’està revisant el Protocol d’actuació comarcal, els circuits i recursos i serveis disponibles. En aquest grup hi participen representants locals amb expertesa el gènere i violència masclista.

Participem al grup de Violència Masclista de l’Oficina de Politiques d’Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona, per elaborar el protocol comarcal.

Promoció de la igualtat de gènere

El Pla de polítiques de dones per als municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del Vallès Occidental, i ha estat vigent durant tot el mandat.

Aquest pla, marca les línies estratègiques generals per als municipis de l’ABSS del Consell Comarcal del Vallès Occidental i vol ser un facilitador de la promoció de la igualtat de les dones en l’exercici dels drets i deures que els corresponen com a ciutadanes, duent a terme accions relacionades amb la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, la discriminació laboral, socials i d’altres tipus de discriminació per raons de gènere, incorporant la perspectiva de gènere a les polítiques públiques, llenguatge no sexista i eradicació de la violència masclista.

En aquest marc, s’han desenvolupat les següents accions:

  • Assessorament en comunicació i llenguatge des d’una perspectiva de gènere: Informació, formació i correcció de projectes, campanyes de sensibilització i textos de l’administració des d’una perspectiva de llenguatge, verbal i no verbal, no sexista ni androcèntric.
  • Accions de sensibilització en commemoració del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona: Cada any es realitza l’adhesió als manifestos institucionals, l’enviament d’un escrit als i les professionals dels 23 municipis de la comarca de les àrees d’Igualtat, convivència, joventut i serveis socials, on s’inclouen textos d’autores catalanes. També s’ha fet difusió dels actes que se celebren a la comarca i una acció simbòlica per als/les treballadors/-es del Consell Comarcal.

Piula contra la violència masclista

En el context de les accions de sensibilització contra la violència masclista que es celebren el 25 de novembre,  el 2013 es va iniciar una campanya de sensibilització a través de les xarxes socials (Twitter i Facebook) amb la implementació concurs  ‘Piula contra la Violència Masclista’ dirigit a joves que resideixen o estudien a la comarca, amb la finalitat de promoure el diàleg participatiu i fer visible la importància de les relacions igualitàries.

El concurs consisteix en crear un eslògan o frase curta d’un màxim de 140 caràcters imaginant que ha de servir com a missatge clau d’una campanya contra la violència masclista i aprofitar les xarxes socials per divulgar-lo. Els eslògans s’envien a través del formulari inclòs al web del Consell Comarcal del Vallès Occidental www.ccvoc.cat i des del Consell Comarcal se’n fa difusió via twitter. I finalment, els membres del jurat, segons els criteris recollits a les bases concurs acorden les frases (eslògans) guanyadores.