Ajuts de menjador escolar

El Consell Comarcal gestiona els ajuts individuals de menjador
El Consell Comarcal gestiona els ajuts individuals de menjador

Ajuts de menjador escolar

Ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental i sufragats amb fons públics de Catalunya

Els ajuts individuals de menjador (AIM) són atorgats segons les Bases reguladores d’Ajuts Individuals de Menjador, basades amb els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament, i que aprova el Consell Comarcal en la que es valoren les raons socials, econòmiques i geogràfiques de cada alumne/a sol·licitant.

 

Ja es pot consultar la informació per la convocatòria 2019-2020
Ja es pot consultar la informació per la convocatòria 2019-2020

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2019-2020

S’atorgaran ajuts del 50% o de fins al 100% del cost del menjador als alumnes que compleixin els requisits establerts, cost que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel departament d’Ensenyament.

El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts individuals de menjador per part dels municipis al Consell Comarcal s’iniciarà des del 6 de maig i finalitzarà el proper 14 de juny de 2019. Els ajuntament de la comarca hauran de presentar al Consell comarcal les sol·licituds, a través de l’aplicació informàtica “Administració Ajut Menjador Escolar CCVOC”.

Així mateix, les persones interessades hauran de presentar les sol·licituds al seu ajuntament de referència en el termini i condicions que aquests estableixin en la seva convocatòria i que en farà pública difusió.

Es preveu la possibilitat d’admetre sol·licituds d’ajut de menjador un cop finalitzat el termini de presentació de cada municipi.

D’una banda, seran aquelles situacions de nova detecció que no havien estat presentades a la convocatòria inicialment establerta. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud al seu municipi de referència.

Els ajuntaments hauran de presentar al Consell Comarcal aquestes sol·licitud, a traves de l’aplicació informàtica “administració Ajut Menjador Escolar CCVOC” a partir de l’ 1 d’octubre del 2019 i fins el 15 de maig de 2020.