Ajuts de menjador escolar

El Consell Comarcal gestiona els ajuts individuals de menjador
El Consell Comarcal gestiona els ajuts individuals de menjador

Ajuts de menjador escolar

Ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental i sufragats amb fons públics de Catalunya.

Els ajuts individuals de menjador (AIM) són atorgats segons les Bases reguladores d’Ajuts Individuals de Menjador, basades amb els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament, i que aprova el Consell Comarcal en la que es valoren les raons socials, econòmiques i geogràfiques de cada alumne/a sol·licitant.

.
.

CURS 2019- 2020: Targetes moneder durant el confinament

Les famílies que tenen atorgada una beca menjador per al curs escolar 2019-2020 han rebut una targeta moneder per part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquestes targetes les ha distribuït el Consell Comarcal i els ajuntaments. Cada ajuntament ha establert el sistema de distribució en el seu municipi. Les targetes vénen carregades amb l'import corresponent a 10 dies d'àpat de migdia - un total de 40 euros- i es recarregaran automàticament. Aquestes targetes es poden utilitzar en qualsevol establiment d'alimentació.

En el document adjunt podeu consultar les preguntes i respostes més freqüents sobre el funcionament de les targetes i els dubtes que puguin sorgir en utilitzar-les.

Ja es pot consultar la informació per la convocatòria 2020-2021
Ja es pot consultar la informació per la convocatòria 2020-20121

NOVA CONVOCATÒRIA d’ajuts individuals de menjador. Curs 2020-2021

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2020-2021

S’atorgaran ajuts del 50% o de fins al 100% del cost del menjador als alumnes que compleixin els requisits establerts, cost que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel departament d’Educació.

El percentatge del 50% d’ajut garantit, es pot incrementar fins a un 70%, condicionat a la disponibilitat pressupostària del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió de l’ajut.

El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts individuals de menjador per part dels municipis al Consell Comarcal s’iniciarà des del dia següent a la seva publicació al DOGC fins al 24 de juliol del 2020. Els ajuntaments de la comarca hauran de presentar al Consell Comarcal les sol·licituds, a través de l’aplicació informàtica “Administració Ajuts Menjador Escolar CCVOC”.

Així mateix, les persones interessades hauran de presentar les sol·licituds al seu ajuntament de referència en el termini i condicions que aquest estableixi en la seva convocatòria i que en farà pública difusió.

Es preveu la possibilitat d’admetre sol·licituds d’ajut de menjador un cop finalitzat el termini de presentació de cada municipi.

D’una banda, seran aquelles situacions de nova detecció que no havien estat presentades a la convocatòria inicialment establerta. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud al seu municipi de referència.

Els ajuntaments hauran de presentar al Consell Comarcal aquestes sol·licituds, a traves de l’aplicació informàtica “Administració Ajuts Menjador Escolar CCVOC” a partir de l’ 1 d’octubre del 2020 i fins el 15 de maig de 2021.