Ajuts de menjador escolar

El Consell Comarcal gestiona els ajuts individuals de menjador
El Consell Comarcal gestiona els ajuts individuals de menjador

Ajuts de menjador escolar

Ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental i sufragats amb fons públics de Catalunya.

Els ajuts individuals de menjador (AIM) són atorgats segons les Bases reguladores d’Ajuts Individuals de Menjador, basades en els criteris establerts pel Departament d’Educació i que aprova el Consell Comarcal en la que es valoren les raons socials, econòmiques i geogràfiques de cada alumne/a sol·licitant.

Ja es pot consultar la informació per la convocatòria 2021-2022
Ja es pot consultar la informació per la convocatòria 2021-2022

NOVA Convocatòria d'ajuts individuals de menjador. Curs 2021-2022

S'atorgaran ajuts del 70% o del 100% del cost del menjador als alumnes que compleixin els requisits establerts, cost que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel departament d'Educació.

El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts individuals de menjador per part dels municipis al Consell Comarcal s'iniciarà des de l'endemà a la seva publicació al DOGC fins al 18 de juny del 2021. Els ajuntaments de la comarca hauran de presentar al Consell Comarcal les sol·licituds, a través de l'aplicació informàtica "Administració Ajuts Menjador Escolar CCVOC".

Així mateix, les persones interessades hauran de presentar les sol·licituds al seu ajuntament de referència en el termini i condicions que aquest estableixi en la seva convocatòria i que en farà pública difusió.

Es preveu la possibilitat d'admetre sol·licituds d'ajut de menjador després de la finalització del termini de presentació de cada municipi, un cop iniciat el curs escolar. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud al seu municipi de referència.

Els ajuntaments hauran de presentar al Consell Comarcal aquestes sol·licituds, a través de l'aplicació informàtica "Administració Ajuts Menjador Escolar CCVOC" a partir de l'1 d'octubre del 2021 i fins al 12 de maig de 2022.