Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Drets Socials > Suport a la infància i famílies

Suport a la infància i famílies

Il.lustració de Roser Capdevila
Il.lustració de Roser Capdevila

20 DE NOVEMBRE, DIA MUNDIAL DE LA INFÀNCIA

El 20 de novembre es celebra el Dia Mundial de la infància, una jornada dedicada a tots els nens i nenes del món. L’objectiu de la celebració és donar a conèixer els drets i deures dels infants i fer una crida per prestar atenció i atendre a tots aquells nens i nenes del món que es troben socialment desafavorits.

Durant l’esdeveniment també es fan públics els avenços que s’han aconseguit  fins ara en aquesta matèria i s’anima el món a prendre consciència de la importància del benestar i el desenvolupament en l’etapa infantil.

El 20 de novembre de 1959, ara fa 57 anys , l’ONU va signar la declaració universal de drets dels infants. Aquesta data és doblement significativa, també un 20 de novembre, trenta anys més tard, es va adoptar la  Convenció dels drets de l’infant a l’Assemblea General de les Nacions Unides.

 La Declaració de Drets de la Infància de 1989 de les Nacions Unides recull  quins són els drets, deures i responsabilitats dels infants.

 UNICEF treballa dia a dia per aconseguir canvis reals en la vida dels nens i les nenes que es troben en situacions de risc vulnerabilitat.

 Podeu trobar més informació a:

https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/dia-internacional-nino

 

Quin paper juga el Consell Comarcal en matèria d’infància?

El Consell Comarcal, des del departament de Benestar Social, ofereix serveis d’atenció a infants i adolescents i a llurs famílies de la comarca, que per algun motiu o altre es troben en  situacions de risc de desemparament o en situació de desemparament. 

Amb la finalitat de protegir i aportar millores a tots aquells infants del Vallès Occidental que es troben en  situacions de risc de desemparament o en situació de desemparament, el Consell Comarcal compta amb el suport l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) que atén a tots els municipis de la Comarca excepte Terrassa i Sabadell que tenen els seus equips propis d’EAIA.  

Professionals dels àmbits de la psicologia, la pedagogia, el treball social i l’educació social – distribuïts territorialment-  tutoritzen i fan seguiment dels infants i llurs famílies derivats a aquest servei especialitzat.