Mercat Circular

.
.

El Mercat Circular és un projecte d’aprofitament social de fruita i verdura no comercialitzable al mercat comarcal Mercavallès. Aquest projecte aporta valor social a la tasca comercial del mercat comarcal. És un clar exemple d’economia circular i de compromís social. El Consell Comarcal i Mercavallès estan treballant per iniciar el projecte properament.

El projecte està previst al Pla de Reconstrucció de la COVID-19 aprovat pel Consell d’Alcaldies i al Pla d’Actuació Comarcal 2021-2023 i s’inclou en una línia de treball comarcal per fomentar l’aprofitament alimentari en tots els estaments de la cadena alimentaria.

El projecte Mercat Circular vol reduir les pèrdues alimentaries i el malbaratament alimentari al mercat comarcal aprofitant els aliments que no són comercialitzables però són mengívols per tal de proveir aliments frescos i de qualitat a persones que necessiten suport alimentari a la comarca.