Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Drets Socials > Servei de transport escolar

Servei de transport escolar

Servei de transport escolar

COM PUC FER LA MEVA SOL·LICITUD PEL CURS 2021-2022?

A partir del curs 2021-2022 s’implementa la tramitació electrònica de les sol·licituds de servei adreçades a alumnat matriculat en escoles i instituts amb servei de transport escolar. Podeu fer clic a la imatge!

No obstant, les persones interessades  també es podran personar a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental (Oficina d’Atenció Ciutadana i Registre General, ubicada a la Carretera Nacional 150, km. 15 de Terrassa) per tramitar-la personalment i en format paper.

Pel que fa a l’alumnat matriculat en centres d’educació especial, la gestió continua realitzant-se a través de les direccions de cada centre.

 

COM FUNCIONA EL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR?

El Consell Comarcal del Vallès Occidental gestiona el servei transport escolar per delegació de competències de la Generalitat de Catalunya. Per a cada nou curs escolar i amb la finalitat de poder oferir aquest servei, el Departament d’Educació aporta part del finançament necessari.

El servei de transport escolar en la modalitat obligatòria i gratuïta s’adreça a l’alumnat que, a proposta dels Serveis Territorials d’Educació, ha d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència. Així mateix, el servei en modalitat no obligatòria i subjecte al pagament de preu públic s’adreça a determinat alumnat d’ensenyaments obligatoris que s’ha de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència. En aquesta segona modalitat, el servei és prestat en funció de les consignacions pressupostàries existents i de factors que es recullen a les Disposicions de gestió del servei no obligatori que complementen el Reglament i que s’actualitzen per a cada nou curs escolar.

El curs 2020-2021 ha comptat amb 95 rutes, de les quals 28 són adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Donant servei a 26 centres educatius ubicats a 11 municipis de la comarca: Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls.

L’import de preu públic que han d’abonar les famílies usuàries del servei en modalitat no obligatòria es manté constant des del curs 2013-2014, igualment es mantenen les reduccions d’aquesta tarifa per als segons, tercers i més germans usuaris també del servei.

Per al curs 2021-2022, el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha licitat nous contractes per a la prestació del servei, per un valor estimat de contracte de 3.721.119,19€, que podran ser prorrogats per als següents quatre cursos escolars més.

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya