Servei de traducció i interpretació (SeTi)

El Servei de Traducció i Interpretació per a persones nouvingudes (SeTI) vol facilitar l’acollida de les persones nouvingudes a la comarca que desconeixen les llengües vehiculars del país. L’objectiu és afavorir la comunicació entre els professionals municipals de diferents àmbits i les persones nouvingudes, a través d’un suport lingüístic oral i escrit. S’ofereixen 35 llengües. 

Per accedir al Servei de Traducció i Interpretació podeu clicar aquí : http://seti.ccvoc.cat

Estadístiques del Servei

El SeTI presenta regularment un recull de dades estadístiques de les actuacions realitzades en els municipis comarca. En aquesta secció es posa a disposició de la ciutadania aquesta documentació. Les dades poden ser descarregades i consultades lliurament per qualsevol persona interessada. L'objectiu d’aquesta  difusió d’informació és fomentar la transparència en la gestió del Servei, millorar els processos interns de decisió municipal dels municipis usuaris del servei i oferir a la ciutadania l’oportunitat d'aprofitar al màxim els recursos públics disponibles.

Materials de suport traduïts

Models de comunicació amb usuaris-es per a ajuntaments

Materials sanitaris

El Consell Comarcal del Vallès Occidental posa a disposició diversos materials de difusió orientats a personal sanitari. Aquests materials traduïts estant disponibles en format digital en un total de 7 llengües: català - castellà, català - àrab, català – anglès, català – francès, català – romanès i català – xinès. Podeu accedir-hi en el següent enllaç.