Servei de traducció i interpretació (SeTi)

El Servei de Traducció i Interpretació per a persones nouvingudes (SeTI) vol facilitar l’acollida de les persones nouvingudes a la comarca que desconeixen les llengües vehiculars del país. L’objectiu és afavorir la comunicació entre els professionals municipals de diferents àmbits i les persones nouvingudes, a través d’un suport lingüístic oral i escrit. S’ofereixen 35 llengües. 

Per accedir al Servei de Traducció i Interpretació podeu clicar aquí : http://seti.ccvoc.cat

Materials de suport traduïts

Models de comunicació amb usuaris-es per a ajuntaments

Materials sanitaris

El Consell Comarcal del Vallès Occidental posa a disposició diversos materials de difusió orientats a personal sanitari. Aquests materials traduïts estant disponibles en format digital en un total de 7 llengües: català - castellà, català - àrab, català – anglès, català – francès, català – romanès i català – xinès. Podeu accedir-hi en el següent enllaç.