Servei de traducció i interpretació (SeTi)

El Servei de Traducció i Interpretació per a persones nouvingudes (SeTI) vol facilitar l’acollida de les persones nouvingudes a la comarca que desconeixen les llengües vehiculars del país. L’objectiu és afavorir la comunicació entre els professionals municipals de diferents àmbits i les persones nouvingudes, a través d’un suport lingüístic oral i escrit. S’ofereixen 35 llengües. 

Per accedir al Servei de Traducció i Interpretació podeu clicar aquí : http://seti.ccvoc.cat