Acollida i acomodació intercultural

L’objectiu general de la política comarcal de ciutadania i immigració és donar suport i desenvolupar actuacions que afavoreixin la cohesió social i la convivència a la comarca, en estreta col·laboració amb els municipis. Es porten a terme diferents  programes destinats a persones nouvingudes i es dóna suport als municipis en les tasques d’acollida i la gestió de polítiques migratòries. Així mateix, es col·labora a nivell supracomarcal treballant en xarxa amb d’altres territoris catalans.

MATERIALS DE RECEPCIÓ I ACOLLIDA LOCAL

Materials sanitaris 

S’ha fet difusió dels materials elaborats en el marc de la col·lecció “Documents sanitaris i atenció al públic culturalment divers” referents a Atenció a la Dona, orientats a personal sanitari per transmetre informacions bàsiques a les dones de diferents orígens amb informació pràctica per la cura i atenció de les dones durant l’embaràs, el part i el postpart.

Els materials estan disponibles en format digital bilingüe en català i una segona llengua, estant disponible en un total de 7 llengües: català - castellà, català - àrab, català – anglès, català – francès, català – romanès i català – xinès. També estan disponibles en paper les versions català – castellà i català – àrab, per ser els de més àmplia difusió.

Atenció a la dona

Pediatria

Proves de laboratori

Guies de nova ciutadania

El Consell Comarcal ha signat convenis anuals de col·laboració amb la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, el Fons Europeu per a la Immigració (FEI) a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración i la Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Paral·lelament  s´ha treballat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, àrea de llengua, interculturalitat i Cohesió social, la Federació de Municipis de Catalunya, els Proveïdors sanitaris del Vallès Occidental i Departament de Salut de la Generalitat i la UAB.

Es tracta de materials en un format estàndard i compartit pels municipis de la comarca. Durant aquest mandat, s’ha fet difusió de les guies realitzades i disponibles al web del Consell Comarcal: Autorització de residència temporal per arrelament, per reagrupament familiar, renovacions d’autorització de residència i/o treball, tramitació de la nacionalitat espanyola, convalidació i homologació d’estudis i títols estrangers, i el permís de conduir.

Rumors i prejudicis

Viatge a Tatinutropo

 L’exposició «Viatge a Tatinutropo» és una valuosa eina impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per promoure la reflexió i el diàleg sobre el que significa el procés migratori en la vida de les persones que el viuen.

 D’aquesta manera, l’objectiu que ens proposem amb l’exposició és sensibilitzar la comunitat en general, posant l’èmfasi en la necessitat de qüestionar prejudicis i estereotips, així com desfer rumors que corren al voltant d’aquestes persones i col·lectius

A qui s’adreça

Els ajuntaments de la comarca poden sol·licitar les activitats del catàleg de dinamització per complementar l’exposició itinerant per a combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat «Viatge a Tatinutropo».

Sol·licituds de les activitats

Cal fer arribar el full de sol·licitud d’activitats com més aviat millor, un cop feta la demanda d’itinerància de l’exposició, al Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Carretera N-150, km 15, 08227 Terrassa. Telèfon: 93 727 35 34. C/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e), Web: www.ccvoc.cat

Imatge de l'exposició Tatinutropo
Imatge de l'exposició Tatinutropo

Material didàctic complementari a l’exposició itinerant per combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat: Viatge a Tatinutropo

 

Aquest material s’ha elaborat com a complement a l’exposició Viatge a Tatinutropo. És un material didàctic on es suggereixen activitats que van adreçades sobretot a l’alumnat de Secundària (ESO, Cicles Formatius i Batxillerat) que hagi visitat l’exposició, per tal de desenvolupar els diferents continguts abordats. Tanmateix, i tot i no haver-la visitada, pensem que el conjunt de propostes que es recullen en aquest document també poden ser vàlides per a aquell personal educatiu o de dinamització del lleure que tingui interès a treballar aspectes relacionats amb les actituds perjudicials, els rumors i les falses concepcions sobre la diversitat per raó de la procedència, els costums, les creences o simplement per l’aparença física.

Un dels objectius és facilitar l’aprenentatge a partir de la reflexió i la implicació activa de l’alumnat incloent la pròpia diversitat.

 

Manual pràctic per combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat ètnica

Amb aquest manual es pretén cercar solucions pràctiques a situacions reals, especialment per a personal tècnic que treballa en l’atenció directa a la ciutadania i que han de fer front a rumors, prejudicis i falses concepcions sobre al diversitat per raó de procedència, els  costums, les creences o simplement per l’aparença física dels individus.

Per tant aquest manual vol esdevenir una eina d’ús àgil per a aquells i aquelles professionals que així ho desitgin per tal de combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat ètnica.