Servei d'Atenció Domiciliària

El servei d’ajuda a domicili proporciona tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situació de mancança d’autonomia temporal o permanent, amb l’objectiu d’incrementar l’autonomia de la persona dependent i de la seva família per tal que pugui romandre a casa seva el major temps possible. També es proporciona en situacions de fragilitat social.

Consisteixen en:

  • Actuacions assistencials de caràcter personal (cura de la persona).
  • Actuacions assistencials de caràcter domèstic i suport a la llar (neteja domicili).
  • Actuacions de tipus socioeducatiu: suport educatiu, social i familiar.
  • Actuacions de suport a altres persones cuidadores no professionals.

Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei d’ajuda a Domicili consta a la Cartera de Serveis Socials com a prestació garantida

SAD Comarcal

La prestació del Servei d’Ajuda a Domicili Comarcal es realitza als municipis que s’hagin adherit al servei. Actualment, hi ha 10 municipis: Badia del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Ullastrell i Viladecavalls

Dins del SAD Comarcal, als usuaris de SAD com a col·lectiu amb més dependència i fragilitat s’ha ofert una sèrie de serveis complementaris com són els serveis de bugaderia, perruqueria i podologia amb l’objectiu de proporcionar un millor benestar a les persones que ho necessiten.

Per  la realització del servei hi ha una empresa externa especialitzada i es regeix pel Reglament del SAD comarcal, on es regulen les relacions entre el Consell Comarcal,  Ajuntaments i l’operador  del servei. Aquest mateix reglament, defineix la Comissió de Seguiment amb l’objectiu de vetllar per al correcte desenvolupament del servei.

Realització i validació de PIA’s - Equip d’Atenció a la Dependència

Al mes de gener de 2007 va entrar en vigor la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència (LAPAD). Des de l’any 2008 el Consell Comarcal del Vallès Occidental té un equip d’atenció a la Dependència que dona suport en la implementació de la LAPAD a tots els municipis  que conformen l’Àrea Bàsica de Benestar Social.

La realització de PIA’s consisteix en elaborar un Pla Individual d’Atenció: un document que es signa amb la persona dependent i/o llur família on es recullen les prestacions econòmiques o de servei que la persona ha de gaudir previ estudi del personal tècnic que valora la situació de la persona en el seu entorn.

Congrés de la Gent Gran

A proposta del Consell de la Gent Gran de Catalunya i en el marc del 8è Ple de l’Experiència al Parlament de Catalunya, l’1d’octubre del  2014 va tenir lloc el 7è Congrés nacional de la Gent Gran que es celebra cada 4 anys. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha col·laborat en l’organització d’aquest Congrés conjuntament amb el Departament de Benestar Social i Família fent les següents actuacions:

  • Recollida de la visió i opinió de les persones grans del territori que han volgut participar.
  • Organització de l’acte precongressual a la seu del Consell Comarcal.
  • Nomenament dels 28 delegats i delegades.

El desembre de 2015 es celebrà l’acte postcongressual la seu del Consell Comarcal.