Joventut

Jove, tota la informació que busques, a un click!

Posem a la teva disposició la Xarxajovevallès, integrada per un nou portal web i un compte d'Instagram. Hi trobaràs informació dels temes que més et poden interessar, com formació, ocupació, habitatge, cultura i oci i salut, entre d'altres.

Aquest portal web recull informació dels diversos serveis d’informació juvenil que hi ha a la comarca, així com dels recursos existents a cada municipi. És un espai virtual on trobaràs  el més destacat de la informació juvenil de la comarca i serà la seva porta d’entrada alhora de cercar un servei més proper al teu municipi. 

D’altra banda, per al conjunt de professionals de joventut, aquest web és un espai on obtenir recursos i eines que li permetin desenvolupar la seva tasca professional. Disposa, alhora,  d’una intranet que permet obtenir informació més concreta i alhora fer xarxa amb la resta de professionals i serveis que existeixen al territori.

Servei de Joventut del Consell Comarcal

La Direcció General de Joventut delega al Consell Comarcal la competència en matèria de joventut pel que fa a les visites de seguiment del compliment de la normativa Decret 137/2003, de 10 de juny, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. També es delega la competència en matèria d’Instal·lacions Juvenils destinades a activitats amb infants. Es realitzen visites d’inspecció a les instal·lacions juvenils en que es comprova el compliment de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Les actuacions del Servei de Joventut inclouen visites de compliment de la normativa d’instal·lacions juvenils, visites a activitats d’educació en el lleure, col·laboració amb les Oficines Joves de la comarca, promoció d'activitats d'ocupació, assessorament en habitatge a través de la web compartir habitatge, entre d'altres.

Pots consultar l'actualitat i els recursos de l'àmbit de Joventut aquí. També hi trobaràs tota la informació relacionada amb la gestió de la pandèmia.

Imatge de la jornada d'abril de 2021
Imatge de la jornada d'abril de 2021

Xarxa per l’abordatge integral de prevenció i consum de drogues del Vallès Occidental

Aquesta xarxa  treballa des del 2019 per conèixer les necessitats del territori i de la gent que hi viu en relació a les addiccions. Aquest grup de treball està configurat per professionals d’entitats, administracions i serveis del territori, entre les quals el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Es realitzen trobades periòdiques de treball i accions conjuntes.

 

Primera  Jornada de la Xarxa (any 2019): “L’abordatge en xarxa del consum de drogues al Vallès Occidental: una necessitat?, que va permetre establir els objectius de la Xarxa:

-  Disposar d’un espai de trobada i intercanvi professional.

-  Reflexionar la intervenció en base a l’evidència científica.

-  Construcció d’un coneixement col·lectiu i multidisciplinari (promoció-prevenció- tractament).

-   Millorar la intervenció en el territori en base a l’evidència científica.

-   Reconèixer millor la realitat del territori/ disposar d’un coneixement integral.

 

Segona Jornada de la Xarxa (any 2021): “Drogues, pantalles, consums, canvis socials... Reptes en temps de pandèmia”. Pots consultar els següents enllaços: 

Informació Jornada 2021

Resum-conclusions de la Jornada 2021

Web compartir habitatge

El Consell Comarcal del Vallès Occidental està adherit a la iniciativa del Consell Comarcal del Barcelonès per oferir als ajuntament de la comarca una aplicació web que consisteix en la Borsa Jove d’Habitatge per a compartir que s’ofereix als joves que busquen pis per compatir. Aquest web inclou també una assessoria on-line.