Ajuts d'urgència social

En primera instància tenen l’objectiu de pal·liar necessitats socials bàsiques i econòmiques de les famílies de manera puntual i urgent, però també contemplen que a mig i llarg termini es pugui incidir en la consecució de l’autonomia personal de les mateixes i afavorir la seva inclusió social convertint-se en el principal recurs dels serveis socials per fer front a les problemàtiques socio-econòmiques de les famílies.

Les prestacions poden tenir diferents modalitats: ajuts per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència,  alimentació infantil, higiene i lactància, ajuts per a roba i calçat.

Els ajuts també tenen com a objectiu prevenir, pal∙liar i evitar situacions d’exclusió social associades al pla d’intervenció social realitzat pels equips bàsics d’atenció social com: carència o insuficiència de recursos econòmics per al manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix, desplaçaments habituals per necessitats formatives, ajudes per a l’escolarització, etc..