Atenció Social Bàsica

L’aprovació de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, el Sistema assegura el dret de la ciutadania a viure dignament durant totes les etapes de la vida. El dret als serveis socials es converteix en el quart pilar bàsic de l'estat del benestar, juntament amb el dret a la sanitat, el dret a l'educació i el dret a les pensions.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental forma part del sistema català de serveis socials, ofereix suport als ajuntaments i treballa per a la unificació de criteris d’actuació en la prestació dels serveis socials bàsics, gestionant l’Àrea Bàsica de Serveis Socials dels municipis menors de 20.000 habitants (12 municipis, aprox més de 90.000 habitants).

L'objecte principal és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o d'exclusió, intentant donar resposta a les necessitats socials existents. Treballen amb les entitats i associacions de la seva zona en projectes conjunts relacionats amb l'atenció social. D'aquesta manera contribueixen a prevenir el risc d'exclusió i enforteixen els llaços de cohesió social.

Es realitzen un conjunt d’accions professionals que tenen l’objectiu d’atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies i grups. Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials, es regeix pel principi de la universalitat en l'accés als serveis. El Consell Comarcal presta els serveis socials bàsics directament als municipis de Rellinars, Ullastrell i Gallifa.

L’atenció social bàsica d’aquest municipis és garantida a través d’un conveni signat entre els Ajuntaments i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Aquest conveni garanteix la ràtio de professional del treball social que estableix la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, a més de l’estructura tècnica especialitzada

Integració Àrea Bàsica de Serveis Socials

Un dels projectes del Consell Comarcal és “Liderar, a partir de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, el desenvolupament de nous models d’organització i gestió dels Serveis Socials de la comarca per tal de garantir l’eficiència d’aquests serveis als ciutadans i ciutadanes del Vallès Occidental”.

Aquest projecte va destinat als 12 municipis que integren l’ABSS són: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

El primer pas va consistir en efectuar una diagnosi de la situació actual i de la qual va aparèixer la proposta de la integració operativa dels recursos de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Les disposicions de a Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya, i l’acord del Consell d’Alcaldes pel que fa a la integració operativa dels recursos de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) fonamenten el punt de partida del projecte d’ordenació dels Serveis Socials al Vallès Occidental, cal definir el full de ruta. Aquest full de ruta passa per ordenar en un primer moment la cartera de Serveis Socials, unificar els processos i la gestió dels serveis.

S’ha treballat amb la definició de la cartera de serveis socials, a partir de diferents trobades tècniques i algunes de polítiques buscant la cooperació intermunicipal, per tal de contrastar la informació provinent de diferents fonts que han de definir l’organització, la gestió i el finançament de la cartera de serveis.

L’objectiu d’aquest procés d’unificació de criteris i amb la tasca que s’està realitzant, es vol proposar als municipis de l’ABSS i, posteriorment a la resta de la comarca, una millora estructural i de funcionament dels serveis socials establint un model organitzatiu propi.