Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Drets Socials

Àrea de Drets Socials

L’aprovació de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, ha suposat un canvi important en la configuració de l’estat del benestar de Catalunya.  La Llei integra el conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions, de titularitat pública i privada, destinats a cobrir les necessitats personals bàsiques i les necessitats socials de les persones. D'aquesta manera, el Sistema assegura el dret de la ciutadania a viure dignament durant totes les etapes de la vida.

La missió de l’Àrea és desenvolupar serveis socials de qualitat en el món local, establint marcs de cooperació interadministrativa amb l’objectiu general de millorar l’atenció a la ciutadania per a fer front a situacions de necessitat personal, familiar o social.

Benestar Social vol ser una àrea d’organització capaç d’assolir els nous reptes socials amb models de gestió basats en la innovació, el talent professional i la cura del detall en l’atenció a les persones.