Portada > Consell Comarcal > Rendició de comptes

Rendició de comptes

Portada de la Memòria de Gestió de 2017
Portada de la Memòria de Gestió de 2017

El Consell Comarcal va aprovar el 2016 el Pla d'Actuació Comarcal (PAC). Periòdicament es fa seguiment del compliment de les accions i programes previstos en el PAC. El document següent podeu consultar l'estat d'actuació dels projectes mitjançant quatre indicadors: verd- actuació realitzada-, taronja -actuació iniciada o en curs-, vermell -actuació no realitzada-, negre -no disposa d'informació-.

Els documents ajunts es divideixen en els quatre eixos que conformen el PAC:

Aquest document és viu i s’actualitza constantment segons l’evolució dels projectes.

En aquest apartat podeu trobar les memòries de gestió del Consell Comarcal del Vallès Occidental i memòries de mandat que s'han elaborat des de l'ens.

Actualment disposem de la Memòria de Gestió de l'any 2017 i de la Memòria de Mandat 2015-2019.