Portada > Consell Comarcal > Rendició de comptes

Rendició de comptes

.
.

Informe de gestió de les mesures del Consell Comarcal del Vallès Occidental davant l'Estat d'Alarma per la crisi sanitària de la Covid-19

Podeu consultar en aquest enllaç el document del Informe de gestió de les mesures del Consell Comarcal del Vallès Occidental davant l'Estat d'Alarma per la crisi sanitària de la Covid-19 fins a data 13 de maig de 2020.

 

Avaluació del Pla d'Actuació Comarcal

El Consell Comarcal va aprovar el 2016 el Pla d'Actuació Comarcal (PAC). Periòdicament es fa seguiment del compliment de les accions i programes previstos en el PAC. El document següent podeu consultar l'estat d'actuació dels projectes mitjançant quatre indicadors: verd- actuació realitzada-, taronja -actuació iniciada o en curs-, vermell -actuació no realitzada-, negre -no disposa d'informació-.

Aquest document és viu i s’actualitza constantment segons l’evolució dels projectes.

 

Memòries de gestió del Consell Comarcal

Actualment disposem de la Memòria de Gestió de l'any 2017 i de la Memòria de Mandat 2015-2019.

El Codi Ètic es va aprovar el 27 de juliol de 2016. Aquest 2019, i coincidint amb la finalització del mandat, s'ha realitzat l'avaluació del compliment del Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Comarcal.

Valoració de serveis i accés a la informació

 

Podeu accedir aquí a la valoració dels serveis, queixes o suggeriments

Resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades

 

Podeu seguir aquí les sol·licituds de dret d'accés presentades durant l'any 2020