Portada > Consell Comarcal > Rendició de comptes

Rendició de comptes

El Consell Comarcal va aprovar el 2016 el Pla d'Actuació Comarcal (PAC). Periòdicament es fa seguiment del compliment de les accions i programes previstos en el PAC. El document següent podeu consultar l'estat d'actuació dels projectes mitjançant quatre indicadors: verd- actuació realitzada-, taronja -actuació iniciada o en curs-, vermell -actuació no realitzada-, negre -no disposa d'informació-.

Aquest document és viu i s’actualitza constantment segons l’evolució dels projectes.

En aquest apartat podeu trobar les memòries de gestió del Consell Comarcal del Vallès Occidental i memòries de mandat que s'han elaborat des de l'ens.

Actualment disposem de la Memòria de Gestió de l'any 2017 i de la Memòria de Mandat 2015-2019.

El Codi Ètic es va aprovar el 27 de juliol de 2016. Aquest 2019, i coincidint amb la finalització del mandat, s'ha realitzat l'avaluació del compliment del Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Comarcal.

Informe sobre sol·licituds, queixes i suggeriments

En el document adjunt podeu trobar les dades sobre les sol·licituds, queixes i suggeriments presentades davant el Consell Comarcal del Vallès Occidental.