Portada > Consell Comarcal > Next Generation EU > Informació convocatòries Next Generation

Informació convocatòries Next Generation

Vista general de Mercavallès
Vista general de Mercavallès

AJUTS PER A MODERNITZAR EL SECTOR COMERCIAL

Suport a mercats

En el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, el 10 de setembre s'han publicat les Bases reguladores de la línia d'ajuts al sector comercial que poden ser d'interès per als ens locals del Vallès Occidental. Les tres línies d'actuació d'aquesta convocatòria són: mercats sostenibles en zones urbanes comercials, mercats sostenibles en zones rurals i enfortiment del sector comercial en zones turístiques.

La primera línia d'adjuts, d'interès per als ens locals, està dirigida al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització. Vol finançar el desenvolupament, per part de les entitats locals, de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i de sostenibilitat, així com de millora d'equpaments. Aquesta línia compta amb una dotació de més de 200 milions d'euros pels anys 2021, 2022 i 2023. El termini per a fer la sol·licitud és el 30 de setembre de 2021

També d'interès per als ens locals de la comarca, la segona linia d'ajuts va destinada a mercats en municipis de menys de 5.000 habitants. Amb aquests ajuts es vol fer suport a la implementació, modernització i foment de l'activitat comercial en zones rurals, millorant la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de l'economia rural. La dotació és de 15 milions d'euros a comprometre en tres anys (2021-2023). En aquest cas les sol·licituds es poden presentar fins el dia 6 d'octubre.

En el següent enllaç trobareu la informació corresponent a aquesta convocatòria.

La Moncloa. 13/09/2021. El Gobierno convoca tres líneas de ayudas para modernizar el sector comercial por 104 millones de euros

També podeu consultar el document de FAQ sobre convocatòries i ajuts de comerç i turisme on trobareu també informació complementaria sobre les diferents línies i la publicació al BOE, que trobareu seguidament com a documentació:

Podeu consultar la infografia del Ministeri sobre la convocatòria
Podeu consultar la infografia del Ministeri sobre la convocatòria

ACTUACIONS DE MOBILITAT ACTIVA I MILLORA I DIGITALITZACIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) va obrir el 24 d'agost la primera convocatòria prevista per a la implantació de zones de baixes emissions amb els fons de recuperació europeus. El termini per a presentar sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre.

Segons la convocatòria, només poden ser beneficiaris de la implantació de Zones de Baixes Emissions i actuacions complementàries, com la incorporació de sensors i mesuradors de la qualitat de l’aire, els municipis de més de 50.000 habitants i/o capitals de província.

Els municipis de més de 20.000 habitants només poden ser beneficiaris de subvencions per a les actuacions relacionades amb la millora i digitalització del transport públic col·lectiu i la mobilitat activa (carrils bici, serveis de lloguer de bicicletes, corredors ciclistes periurbans, pacificació del trànsit, accessibilitat). Per ser-ne beneficiaris han de disposar de servei de transport públic col·lectiu urbà interior, així com d’un Pla de Mobilitat Sostenible vigent i aprovat en la data de presentació de la sol·licitud.

Els municipis de menys de 20.000 habitants no poden ser beneficiaris d’aquests fons de mobilitat

Actuacions subvencionables per a municipis entre 20.000 i 50.000 habitants

En relació a aquesta convocatòria el Consell Comarcal s'ha posat en contacte amb els municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants per tal d'oferir-los suport tècnic per a presentar la sol·licitud per a aconseguir finançament pel desenvolupament d'accions que els ajuntaments ja tinguin planificades i que siguin elegibles a l'esmentada convocatòria.

  • Fomentar el canvi modal cap a modes de transport més sostenible (carrils bici, serveis de lloguer de bicicletes, corredors ciclistes periurbans, pacificació del trànsit, accessibilitat, entre d’altres)
  • Fomentar la transformació del transport públic de viatgers i mercaderies cap a una activitat de zero emissions
  • Impulsar la digitalització de l’activitat dels serveis públics de transport

Podeu trobar més informació en els següents documents.

RESUM CONVOCATÒRIES JULIOL 2021

Podeu consultar en aquest enllaç el document la informació presentada al Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental el juliol de 2021.