Portada > Consell Comarcal > Documentació electes mandat 2019-2023

Documentació electes mandat 2019-2023

.
.

Indicacions sobre la documentació que han de presentar les persones electes

Per tal que els regidors i regidores nomenats per la Junta Electoral puguin prendre possessió del càrrec de conseller o consellera comarcal del Consell Comarcal del Vallès Occidental, cal presentar Secretaria General de l’ens comarcal la informació que es detalla tot seguit, referent a dades personals i a les declaracions de béns i patrimoni i de causes de possibles incompatibilitats. 

Dades personals

La tramesa de les dades personals dels i les electes que prendran possessió del càrrec de consellers i conselleres s’efectua mitjançant el formulari d’alta accessible a la seu electrònica del Consell Comarcal del Vallès Occidental. L’accés a aquest tràmit i a la carpeta ciutadana requereixen la identificació mitjançant algun dels mecanismes acceptats pel servei vàlid del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Podeu accedir al tràmit online a partir del següent enllaç: https://seu.ccvoc.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=11&idnct=399&x=IoIF2HUQmJOmvPA+/zFKYA

A l’apartat de documentació annexa s’haurà d’adjuntar la següent documentació (podeu accedir a l'enllaç o document):

-       Document nacional d’identitat vigent

-       Document de dades del pagador (model 145) de l’IRPF

-       Sol·licitud d’alta o modificació de dades bancàries

 

El formulari d’alta del personal electe i la documentació que l’acompanya quedarà dipositada a la Secretaria General i serà traslladada a l’àrea de Govern-Servei de Comunicació i parcialment al Serveis de Recursos Humans, amb la finalitat de gestionar les actuacions i comunicacions relacionades amb l’exercici del càrrec de conseller/a comarcal.

Declaracions de béns i patrimoni i de causes de possibles incompatibilitats

És imprescindible aportar còpia de les declaracions de béns i patrimoni i de causes de possibles incompatibilitats i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, inscrites en el Registre d’Interessos de l’Ajuntament on sou regidors o regidores. Aquesta documentació s’ha d’aportar no més enllà del DIA ANTERIOR A LA SESSIÓ DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC, o bé autoritzar a la Secretaria municipal la tramesa d’aquesta informació a la Secretaria Comarcal.

Informació per al web corporatiu

Tots els consellers i conselleres comarcals apareixen a l'apartat del Ple del Consell Comarcal del web corporatiu. Per a aquest motiu cal també fer arribar a (Necessites javascript per veure aquest correu-e) un resum del Currículum de cada persona, un correu electrònic de contacte públic i l'usuari de Twitter (si se'n té). Podeu utilitzar el model que trobareu en aquest enllaç.

 

Contacte per a dubtes i aclariments:

Secretaria General del Consell Comarcal (Alta del personal electe de la corporació)

Telèfon: 93.727.35.34 extensió 471. (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

 

DOCUMENTACIÓ