Pressupost i Ordenances

Pressupost

El pressupost de 2021 del Consell Comarcal  és de  26’4 milions d’euros, amb una variació positiva d’ 1’09% respecte el pressupost 2020. Els comptes venen marcats pel Pla de Reconstrucció del Vallès Occidental aprovat el juny de 2020, el nou Pla d’Acció Comarcal (PAC) que es deriva del Pla de Reconstrucció i la situació d’emergència sanitària que condiciona el dia a dia de les administracions públiques i en condiciona els seus recursos i prioritat. A més, el pressupost també es presenta en un context d’emergència climàtica i en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Nous projectes

El pressupost preveu projectes comarcals com la creació d’una Oficina Comarcal d’impuls a la transició energètica. Serà una oficina d’assessorament als ajuntaments, divulgació envers la ciutadania i de constitució d’una comunitat energètica local a l’entorn territorial de la seu del Consell. De la mà del Consorci de Residus i basada en l’experiència de les dues institucions en matèria energètica.  En la mateixa línia es preveu l’impuls a l’eficiència energètica dels edificis comarcals.

El 2021 serà l’any de la definició del futur del mercat comarcal amb la Renovació de les concessions i el disseny del mercat adaptat als nous temps i necessitats.  També es posarà en marxa el projecte ciutats circulars amb una prova pilot que actuarà a 10 municipis donant eines per la transformació envers la circularitat.

Destaca també pel 2021 el Pla per l’aprofitament alimentari amb el nou projecte Mercat Circular per evitar el malbaratament alimentari a Mercavallès i l’ampliació del projecte Recooperem a grans productors de la comarca.

Ingressos

Un any més, la Generalitat de Catalunya és l’administració que aporta més ingressos, el 74%, seguida a molta distància pels ajuntaments (17%) i  la Diputació de Barcelona (5%). El 5% restant és aportat per les taxes de Mercavallès i els pagaments de les quotes del transport escolar no obligatori, per exemple.

També  destaca  l’increment d’ingressos del Fons de Cooperació Local, fruit de la reivindicació persistent d’aquest Consell i que es quantifica en 259.794,79€ d’augment per aquest any 2020 respecte del 2019 (gairebé un 18% d’increment).

Despeses

Pel que fa a les despeses, l’Àrea de Drets socials s’emporta més del 77% del pressupost com ja ve sent els darrers anys. El Consell Comarcal és una administració de serveis a les persones i així ho reflecteix el pressupost. La despesa en les altres àrees queda de la següent manera:

  • Drets Socials: 77%
  • Serveis Generals: 5’3%
  • Govern: 6%
  • Territori i transició ecològica: 3’4%
  • Desenvolupament econòmic: 8%

Estratègia per la cohesió social: ACCIÓ SOCIAL

En aquest àmbit, destaca  el manteniment de tots els serveis d’atenció directa a la ciutadania, garantint la intervenció, en tot el moment de pandèmia i la seva adaptació a les noves circumstàncies.  Cal destacar la gran davallada que han suposat les línies per potenciar la ocupació amb una reducció de prop de 800.000 euros provinents de convocatòries del SOC.

En l’àmbit d’acció social, destaca pel 2021:

-          Un increment del 5% de capítol 1 en l’Eix de Drets Socials

-          Un increment de 529.000 euros del programa de suport a les famílies que es concreta en:

-          Un increment del 6% en Ajuts individuals de menjador: 486.798 euros

-          Un increment de 70.100 euros per a transport escolar.

-          Manteniment del SAD comarcal i manteniment del suport a la Dependència com a dos pilars del sistema de Salut en aquest moment de pandèmia, donant atenció directa a persones grans i amb alt grau de vulnerabilitat.

-          Contractació d’un nou tècnic/a pel Servei d’Atenció a les Dones i suport als Punts Liles dels ajuntaments de la comarca i el lideratge del pla comarcal per eradicar la violència masclista.

-          En l’àmbit educatiu, suport als centres educatius en l’escenari Covid amb una nova oferta d’activitats de la Guia Educativa, amb totes les activitats online

-          Elaboració de l’estudi d’impacte social de la Covid-19 sobre la població del Vallès Occidental finançat per la Diputació de Barcelona.

-          Desenvolupament del  Pla de Joventut, amb la posada en marxa de la nova web de recursos pels ajuntaments i la ciutadania i un reforç de les xarxes socials pel jovent com a element de comunicació bàsica amb ells.

-          En Esports, partida de 8.000€ orientada a fomentar l’educació en valors.

-          Pel que fa a les polítiques d’habitatge, el pressupost 2021 es reforça en 11.000 euros per reforç en l’atenció de l’oficina comarcal.

-          En formació destacar l’impulsa a les noves vocacions industrials i als “treballs verds” vinculats a les ciutats circulars.

 

PODEU CONSULTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ SOBRE EL PRESSUPOST 2021 AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Pressupostos any 2020

Ordenances

Modificació ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per a les actuacions d'avaluació ambiental (gener 2018)