Pressupost i Ordenances

Pressupost

El Ple del Consell Comarcal va aprovar el 27 de novembre de 2019 el Pressupost de l’ens comarcal pel 2020. Es tracta d’un pressupost de 26.125.810’99 euros, un 6’40% més que el del 2019. El 84% de la despesa es dedica a les actuacions de l’Eix 1 del Programa d’Actuació Comarcal (PAC). Aquest Eix concentra les polítiques de Cohesió social i qualitat de vida. Per tant, els serveis a les persones són la màxima prioritat. Garantir els serveis socials bàsics, atendre la inclusió social i la població fràgil, subsistència bàsica, igualtat d’oportunitats, atenció a la dependència, i potenciar l’ocupació de qualitat. El pressupost va ser aprovat amb els vots a favor dels grups del PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem, les abstencions dels grups d’ERC, CAM-AMUNT, Tot per Terrassa i el PP i el vot en contra del grup de Ciutadans.  

El pressupost comarcal ha crescut un 43% des de 2015, passant dels 18’2M€ als 26’1M€. Aquest increment es produeix per un augment dels ingressos finalistes, però persisteix el dèficit de pressupost estructural per al funcionament propi del Consell, fet que s’ha reivindicat en diverses ocasions davant el govern català. Els ingressos finalistes en el pressupost 2020 representen el 91% del total, mentre que els no finalistes són el 9%.

El 91% de l’augment dels ingressos ve donat per l’increment l’Eix de Cohesió social i qualitat de vida. Augmenten un 9’38% els ingressos de Benestar Social per increment ajuts de menjador, així com també la subvenció de la Diputació de Barcelona pel projecte Dinem Junts. Es produeix també un augment de transferències dels ajuntaments pels SAD i el SALL (per licitació nou contracte) i incrementen ingressos per transport escolar i aportacions dels ajuntaments per aquest mateix servei.

També en el capítol d’ingressos es produeix un augment de l'aportació del Consorci de Residus per l’obertura de noves vies de col·laboració entre els dos ens. D’altra banda es produeix un augment del 18% de l’Àrea de Govern per la previsió d’increment de la Taxa de Mercavallès i l’augment de recursos provinents de la DIBA per consolidar programes de turisme.

Línies transversals d’actuació

El pressupost del 2020 està emmarcat en un context social de persistència de la desigualtat, un context ambiental d’emergència climàtica i un context econòmic d’alentiment i de la necessitat de superació del model lineal de producció i consum. En aquest marc, el Consell Comarcal, i partint dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la Igualtat i la Responsabilitat Social (RSC) el Consell Comarcal es planteja tres estratègies transversals d’actuació per al 2020.

D’una banda, les polítiques de cohesió social, que inclouen actuacions com l’atenció social i a la infància, els ajuts de menjador, el Servei d’Atenció Domiciliari, el transport escolar o el foment de l’ocupació. Una segona línia transversal són les polítiques de promoció econòmica: l’impuls a la indústria, la innovació, l’emprenedoria i l’economia social. La tercera línia transversal són les polítiques de transició, que preveuen l’estratègia Vallès Circular, l’estratègia per la qualitat de l’aire, el projecte Boscos del Vallès o la implementació del Pla Especial de Mobilitat dels Vallesos (PEMV).

Noves eines pel bon govern

En l’eix de bon govern del Programa d’Acció Comarcal concentra el 10% de la despesa pel 2020 i en destaquen accions com:

 • Impuls de la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el conjunt de les estratègies i polítiques comarcals.
 • Impuls de la Responsabilitat Social de les administracions públiques (RSC).
 • Incorporació de l’Observatori Comarcal a l’àrea de govern com a eina estratègica de planificació.
 • Augment global del 3% en despeses de RRHH. Consolidació de l’increment de les retribucions previstes en la Llei de pressupostos de l’Estat de 2019 i ampliació de personal a diferents àrees amb noves contractacions: educador/a social, tècnic/a projecte aprofitament alimentari, plaça Secretaria, nous projectes...

Cohesió social i qualitat de vida

Aquest eix del PAC concentra el 84% de la despesa i es preveuen accions com:

 • Transversalitat  de les polítiques d’igualtat de gènere
 • Augment dels ajuts de menjador
 • Ampliació del programa Dinem Junts
 • Projecte per evitar el malbaratament alimentari a Mercavallès
 • Augment de la despesa pel Servei d’Atenció Domiciliaria
 • Reforç dels equips de l’EAIA amb un educador/a Social i participació en projectes de recerca en infància
 • Nou espai web per al jovent de la comarca
 • Programes d’ocupació i accés al mercat de treball: 49 persones contractades pel Consell per a programes ocupacionals

Desenvolupament econòmic i social

Les accions de desenvolupament econòmic i social concentren el 5% de la despesa i es preveu actuar amb accions com:

 • Desenvolupament estratègies d’impuls industrial en el marc del Pacte per la Reindustrialitzacio
 • Impuls als polígons industrials
 • Estratègia Vallès Circular
 • Nou projecte sobre consum responsable. Inici gener 2020.
 • Promoció de la comarca: projectes singulars Turisme Industrial i Turisme Escolar.
 • Foment de les varietats agrícoles comarcals.
 • Canvi del model de recollida de residus a Mercavallès.

Medi ambient i sostenibilitat

Les actuacions de territori i transició ecològica concentren el 3% del pressupost i preveuen actuacions com:

 • Elaboració del Pla Supramunicipal per la qualitat de l’aire
 • Cerca del rendiment de les instal·lacions de biomassa comarcals en la seva màxima capacitat
 • Treball amb el Consorci de Residus per a polítiques de transició energètica
 • Seguiment de la implementació del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV)
 • Instal·lació d’un punt de càrrega de vehicles elèctrics a la seu comarcal

En aquest cas, cal destacar que minora el capítol 6 (inversions) en un 99%, ja que han finalitzat les obres dels edificis comarcals. S’ha sol·licitat un PUOSC per la reordenació de l’espai exterior del recinte del Consell.

Pressupostos any 2020

Ordenances

Modificació ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per a les actuacions d'avaluació ambiental (gener 2018)