Pressupost i Ordenances

Pressupost

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental va aprovar el 15 de novembre de 2018 el pressupost de l’any 2019. És un pressupost centrat en millorar el benestar de les persones i reforçar el paper del consell envers els ajuntaments, apostant pel personal de la institució i fomentant el seu treball. El pressupost 2019 suposa un augment de 1.667.776€, un 7,3% més que l’any anterior. Per tercer any, el pressupost respon als quatre eixos que marca el PAC (Programa d’Actuació Comarcal). El Pressupost s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals del PSC, PDeCAT i ERC i amb les abstencions dels grups de l’Entesa, CUP-CAV, Ciutadans i Partit Popular.

L’import global del pressupost per a l’any 2019 és de 24.554.633€ euros.

El pressupost del Consell pel 2019 augmenta principalment per tres motius. D’una banda, per l’aposta clara per la cohesió social i ajuts a les persones més vulnerables, que suposa un increment de 2,2 milions d’euros, xifra que significa un increment de més del 10% respecte 2018. Això es visualitza als comptes del consell amb les aportacions per a més beques menjador, el SAD comarcal o l’execució del programa Treball i formació, entre d’altres qüestions.

En segon lloc l’augment del pressupost respon a la incorporació de les polítiques de promoció territorial al Consell Comarcal, integrant al Consorci de Turisme (que suposa una suma de 170.000€) i, en tercer lloc, per l’establiment de programes d’accés al mercat de treball i per potenciar l’ocupació de qualitat (amb 713.000 euros).

Eix 1: La cohesió social, màxima prioritat

Les polítiques de cohesió social representen el 84 % del pressupost global i viuen un creixement de 2’2 milions d’euros en la despesa respecte el 2018. En aquest àmbit cal destacar la consolidació i l’augment de personal per a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials i per a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. També destaca la partida de més d’un milió d’euros per a ajuts de menjador i la incorporació de noves escoles al projecte Recooperem d’aprofitament alimentari per a garantir la suficiència alimentaria de les famílies més vulnerables. El pressupost contempla el conveni amb la Fundació Probitas pel projecte socioeducatiu de secundària Dinem Junts i també un increment ajuts d’urgència social en pobresa energètica. També en aquest àmbit, es fa una aposta per la recerca en Infància amb la contractació d’una Doctoranda que elabora una tesi sobre l’impacte de la intervenció professional en la vida dels infants coincidint amb el 25è aniversari de l’EAIA comarcal.

Per tal de garantir la cohesió social es destinen més de 781.000 euros per a noves accions de foment de l’accés mercat treball i per potenciar l’ocupació de qualitat. EN matèria d’habitatge, es faran dos estudis sobre habitatge: Accés i característiques del parc d’habitatge i estat situació habitatges buits.

La partida de transport escolar també incrementa per la incorporació del Salari Mínim Comarcal als contractes que s’han adjudicat aquesta tardor a les empreses que porten a terme el servei. A més s’amplien de cara el 2019 les accions Guia Educativa amb incorporació de noves temàtiques: joventut i igualtat, refugi i acollida, indústria i noves ocupacions.

Eix 2: Un model econòmic més sostenible i cohesionador

El pressupost comarcal fa una aposta per la reindustrialització del territori i de la indústria 4.0. Es dona un impuls al Vallès Circular i al foment de l’emprenedoria i la innovació social. De la mateixa manera es treballarà per un impuls a la formació professionalitzadora i per la definició del nou model territorial de comerç.

Eix 3: Consolidació obra pública i nou model gestió forestal i territorial

Les polítiques de medi ambient i sostenibilitat, al pressupost 2019, tenen una davallada del 66% en la despesa. Aquesta important davallada respecte l’any anterior es deu al fet que durant aquest 2018 és quan executat i finalitzat les obres d’infraestructura del Servei Comarcal de Biomassa Forestal i de la seu del Consell.

El 2019 serà l’any de la consolidació del Servei Comarcal de Biomassa Forestal i la seva implementació al territori, amb el funcionament del Centre Logístic i les dues calderes a UAB i CST. També serà l’any de l’inici de l’explotació de la instal·lació fotovoltaica a la seu comarcal i de la redistribució de l’espai de treball i estalvi energètic per la consolidació de l’obra de reforma i ampliació de la seu del Consell Comarcal que finalitza el 1r trimestre de 2019.

Eix 4: Una administració transparent i eficient

L’Eix 4 del Programa d’Acció Comarcal (PAC), que fa referència a les Eines pel bon govern, incorpora pel 2019 les polítiques de turisme. Aquesta línia de treball representa el 33% dels ingressos de l’Àrea de Govern. En aquest eix també destaca el treball de l’Observatori comarcal com a Font d’informació per a polítiques públiques al territori.

Pla d’Estabilitat laboral i oferta pública d’Ocupació

El pressupost també preveu millores de les condicions econòmiques i de treball del personal. De fet el Ple també ha aprovat avui un Pla d’Estabilitat Laboral que afecta de manera directa inicialment a 25 treballadores i treballadors d’aquesta institució. Aquest és un Pla sense cap precedent al Consell Comarcal i que vol incidir en l’estabilitat de la plantilla i adequar els serveis públics comarcals a la realitat econòmica i social. Igualment s’ha aprovat l’Oferta Pública d’Ocupació que suposarà la consolidació de diverses categories i perfils professionals, en total 25 places de les diferents escales de l’administració. El Pla d’Estabilitat i l’Oferta Pública d’Ocupació s’ha consensuat amb el Comitè d’Empresa i recentment ha estat informat mitjançant Assemblea a tots els treballadors i treballadores de la casa. S’ha aprovat amb els vots a favor dels  grups comarcals del PSC, PDeCAT, ERC, CUP-CAV, Ciutadans i PP, i amb l’abstenció del grup de l’Entesa.

Finançament

El pressupost aprovat preveu un augment del 7,29% dels ingressos. Cal destacar que el 81% d’aquest augment es produeix en les actuacions de l’Eix 1 del Programa d’Actuació Comarcal (PAC), que fa referència a les polítiques de cohesió social i qualitat de vida

Del total dels ingressos, un 91% són finalistes  i un 9% són no finalistes. La principal font de finançament segueix sent la Generalitat del Catalunya, que aporta el 74% dels ingressos.  Els ingressos provinents dels ajuntaments de la comarca representen el 15% i els provinents de la Diputació de Barcelona, el 4%.

Pressupostos any 2019

Ordenances

Modificació ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per a les actuacions d'avaluació ambiental (gener 2018)