Altres òrgans representatius

Comisió de Tranparència i bon govern pel mandat 2019-2023

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental en sessió celebrada el 19 d’octubre de 2020 va acordar la creació la Comissió de Transparència i bon govern del Consell Comarcal per al mandat 2019-23 per tal que desenvolupi les funcions següents:


• Informar i fer seguiment dels temes judicials que afectin al Consell Comarcal del Vallès Occidental
• Vetllar pel compliment de la Llei de Transparència
• Rebre informació dels treballs tècnics de desenvolupament per la transparència i l’accés a la informació en el sí del Consell Comarcal.

La Comissió estarà presidida pel grup comarcal amb més representació a l’oposició, en aquest cas el grup comarcal d'ERC. També en formarà part el president del Consell Comarcal, la gerència i el Secretari de la corporació.

Els membres de la Comissió són les conselleres i consellers següents:

  • PSC : Inés Fernández
  • ERC: Jordi Plaza
  • Junts per Catalunya: Míriam Casaramona
  • Ciutadans: José Luís Fernández
  • En Comú Guanyem: Maria del Mar Sempere
  • CAM-AMUNT: Marco Simarro
  • Tot per Terrassa: Xavier Fernández
  • PP: Manuel Buenaño

 

Plenari de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials

Format per alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal, per marcar el full de ruta d’aquesta Àrea Bàsica.

 

Comissió Comarcal de Promoció Econòmica i Ocupació

Integrada pels regidors de promoció econòmica i ocupació té les funcions de definir les prioritats i actuacions a emprendre, fer seguiment dels compromisos i acords, d’interlocució amb d’altres administracions i emetre informes a la comissió informativa.