Òrgans de Govern i assessorament

Segons la Llei 6/1987 sobre l’Organització comarcal de Catalunya el Consell Comarcal està format per diferents òrgans de govern i assessorament: la Presidència, la Comissió Permanent del Ple, la Junta de Portaveus, les Comissions informatives i la Gerència.

A més, al Vallès Occidental es compta amb tres altres òrgans representatius que tenen funcions diverses en àmbits concrets:  la Comissió Comarcal de Promoció Econòmica i Ocupació, el Plenari de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials  i la Comissió d’alcaldes i Alcaldesses de Petits Municipis.

A cada apartat es pot trobar les competències de cada òrgan i els seus representants.