Organització d'àrees i serveis

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ofereix serveis als ajuntaments de la comarca i als ciutadans i ciutadanes del Vallès Occidental.

Aquests serveis s’estructuren en 5 grans àrees: