Història del CCVOC

30è aniversari del Consell Comarcal.
30è aniversari del Consell Comarcal.

30è aniversari de la constitució del Consell Comarcal

Aquest 2018 es commemora el 30è aniversari de la constitució del Consell Comarcal del Vallès Occidental. L’aprovació de la Llei 6/1987 de l’Organització Comarcal de Catalunya va significar la creació de la comarca com una divisió territorial pròpia, com a element de la modernització de l’administració local i com a element potenciador de la capacitat de gestió dels municipis. Va significar un pas més en el restabliment de la democràcia al nostre país.

En el següent enllaç podeu trobar el llibret que s’ha editat en motiu de la commemoració dels 30 anys i que recull la història de la institució. El vestíbul de la primera planta del Consell acull una petita mostra que fa un recorregut per la història de l’ens.

Llibret 30è aniversari del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Pàgina 1 de 2 Següent

Història

El Consell Comarcal del Vallès Occidental va néixer en el marc de la Llei 6/1987 sobre l’Organització comarcal de Catalunya. Es va constituir per primera vegada el 8 d’abril de 1988.

El 1990, la Llei sobre la modificació de la divisió comarcal de Catalunya va establir la capitalitat compartida entre Sabadell i Terrassa.

La seu del Consell fou la seu de l’antiga Mancomunitat intermunicipal de Sabadell i Terrassa, que es va adquirir en el mandat 1991-94. Aglutina als 23 municipis de la comarca.

Durant més de 30 anys, el Consell ha contribuït a millorar les condicions de vida al Vallès Occidental, treballant de la mà dels ajuntaments, resolent des del consens les necessitats de la Comarca, dins  les limitacions competencials,  amb l’objectiu de millorar i optimitzar els serveis de la població.

Creació dels consorcis comarcals

Del Consell Comarcal del Vallès Occidental n’han sorgit al llarg dels darrers anys tres consorcis integrats pel mateix Consell, els ajuntaments de la comarca i altres institucions com la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona.

El 2001 es va constituir el Consorci de Turisme del Vallès Occidental  per tal de dinamitzar les polítiques de promoció turística de la comarca. Aquest Consorci es va dissoldre el desembre de 2018 i les polítiques de promoció turística van ser assumides pel Consell Comarcal a 1 de gener de 2019.

El novembre de 2001 es va constituir el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental  amb l’aprovació dels seus estatuts, a instància del Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca, amb la finalitat de realitzar la creació, gestió i prestació de forma unificada de serveis i activitats d’interès comú en matèria de residus a la nostra comarca, i també gestionar, mitjançant delegació expressa dels seus membres, totes aquelles activitats i serveis vinculats amb el seu objecte i finalitats, que es recollien en l’article 5 dels estatuts. El procés culminà, en la constitució del Consorci el 13 de novembre de 2001.

El juliol de 2006 es va constituir el Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, per impulsar l’ocupació, la competitivitat i el desenvolupament de la comarca. Aquest es va dissoldre l’abril de 2015, essent absorbides les seves funcions pel Consell Comarcal.

Presidències

La presidència del Consell Comarcal ha estat ocupada per les següents persones:

  • Del 1988 fins el 1991: Antoni Farrés Sabaté, alcalde de Sabadell
  • Del 1991 fins el 1994: Oriol Civil Desveus, regidor de Sabadell
  • Del 1994 fins el 2001: Carles Ferré Cuscó, alcalde de Ripollet
  • Del 2001 fins el 2003: Teresa Padrós i Casañas, alcaldessa de Palau-solità i Plegamans
  • Del 2003 fins el 2007: Josep Vilaró Capella, alcalde de Sentmenat
  • Del 2007 fins el 2011: Antoni Rebolleda i Calendario, tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
  • Del 2011 al 2015: Pepita Pedraza Alcaide, regidora de l'Ajuntament de Polinyà
  • Des de juliol de 2015: Ignasi Giménez Renom, alcalde de Castellar del Vallès