ERC

4 de setembre de 2019

DAVANT LES AMENACES D’ENDESA, EL SILENCI DEL GOVERN DEL CONSELL

L’època d’estiu és un bon moment per treure a la llum segons quines qüestions. I Endesa, coneixedora de la situació, aprofita el mes d’agost i envia unes cartes a certs ajuntaments amb amenaces i ultimàtums sobre els deutes de la ciutadania amb l’empresa i possibles talls de subministrament. Davant aquesta amenaça inacceptable, la resposta ve liderada pels ajuntaments. I ja ens sembla bé, però hem trobat a faltar l’aposta decidida i valenta que es va fer en l’anterior legislatura des del Consell Comarcal d’afrontar aquesta situació i situar la pobresa energètica en l’agenda política més enllà de les competències de cada administració. El silenci no pot ser mai una resposta.

Fem una mica de memòria. En l’anterior legislatura, ja des de bon inici, es va creure que la pobresa energètica era un problema que calia afrontar des de l’àmbit comarcal. Sota el lideratge polític de diferents persones i diverses formacions polítiques es va situar aquest problema en l’agenda política comarcal i es va treballar per intentar resoldre la situació i donar compliment a una de les lleis més progressistes de l’àmbit, com és la llei 24/2015. En l’etapa que Esquerra Republicana va ser al govern comarcal, es va treballar per assolir convenis amb les empreses subministradores de serveis. La voluntat era establir quantitats de fons perduts, circuits de comunicació entre administració i empreses, suport als ens locals o definir què calia fer amb els impagaments, entre altres temes.

Cal ser realistes. Ens en vam sortir només en part. Les empreses subministradores d’aigua van respondre de seguida i positivament a la crida. Vam assolir part dels objectius marcats. Però també cal reconèixer que la resta d’empreses van fer cas omís de la situació. No vam ni arribar a seure en una mateixa taula per parlar amb les grans empreses d’electricitat i gas. Les mateixes que el 13 d’agost envien unes cartes als ajuntaments amenaçant amb talls de subministrament a la ciutadania si els ajuntaments no abonen unes suposades quantitats d’impagament.

I davant aquesta situació injustificable i fora de la llei vigent −recordeu que cap empresa pot tallar el subministrament sense haver avisat prèviament l’ajuntament i saber si hi ha risc de vulnerabilitat− el govern del Consell Comarcal del Vallès Occidental respon amb el silenci. Què ha passat en aquests mesos perquè passem de liderar polítiques contra la pobresa energètica a callar davant les amenaces d’Endesa?

Durant uns mesos, en l’anterior legislatura, el Consell Comarcal va negociar possibles convenis amb les empreses subministradores sense importar de qui era la competència. Només amb l’objectiu de pal·liar una situació que ens fa rebel·lar-nos. Ens vam posar a treballar sense preguntar si allò que fèiem ens pertocava o no. I vam demanar a la Generalitat de Catalunya la mateixa decisió. Ara, coneixedors que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies actuarà al costat dels ajuntaments, per què callem des de l’ens comarcal?

Una vegada més, aplaudim el lideratge de governs locals decidits a fer front a les injustícies. Aplaudim la valentia del govern de Terrassa per liderar la revolta contra les amenaces d’Endesa. I recordem el lideratge de Sabadell en l’anterior legislatura per iniciar el camí de les sancions a les empreses subministradores que incompleixen amb la llei. Un camí que actualment està a l’aire malgrat el suport ja explicitat des del grup d’Esquerra a l’actual govern si segueixen la mateixa línia.

Ens encanta que el món local lideri la reivindicació i s’enfronti a l’amenaça d’Endesa. Però també creiem que quan miri enrere ha de veure un govern comarcal que no posi excuses per treballar conjuntament i ser al costat d’aquests lideratges locals.