Portada > Actualitat > Notícies > 8 de cada 10 trucades a la Línia d’atenció contra la violència masclista al Vallès Occidental es refereixen a violència psicològica

8 de cada 10 trucades a la Línia d’atenció contra la violència masclista al Vallès Occidental es refereixen a violència psicològica

16/02/2022

L’Observatori del Vallès Occidental ha publicat una anàlisi de les trucades a la Línia d’atenció contra la violència masclista el 2021 al Vallès Occidental. El servei d'atenció permanent de la línia 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, les 24 hores del dia. L’any 2021 la línia d’atenció contra la violència masclista va atendre un total de 1.172 trucades de persones residents al Vallès Occidental.

L’Institut Català de les Dones, a través del portal de Dades obertes de la Generalitat, ha actualitzat les dades de l’any 2021 de les trucades rebudes a la línia 900 900 120 d’atenció contra la violència masclista. Aquestes dades són importants per visibilitzar l’abast de les violències masclistes i per ajudar a la planificació i el disseny de les polítiques públiques.

El nombre d’atencions ha disminuït un 7,6% respecte de 2020 (en valors absoluts, 97 trucades menys). No obstant això, la xifra d’enguany és, al voltant, d’un 30% més elevada que la de 2019 i 2018 (entre 270 i 310, trucades més, aproximadament).

Al conjunt de Catalunya la reducció respecte del 2020 ha estat menor (-2%). Tanmateix, el creixement català del nombre de trucades durant l’any de l’esclat de la pandèmia va ser del 35,6%, menys intens que al Vallès Occidental (+47,7%).

La mitjana de trucades mensuals a la comarca durant l’any 2021 ha estat, aproximadament, de 98, no gaire lluny de la xifra registrada durant el 2020 (106), però notablement superior a les de 2019 (72) i 2018 (75).

Els mesos en què s’han realitzat més atencions des de la línia d’ajuda han estat juny i juliol, amb 121 trucades i 127, respectivament. Aquestes estan distribuïdes de manera uniforme durant tots els mesos de l’any, a diferència del 2020 quan un nombre major de trucades es va concentrar durant el període de confinament estricte i desescalada, arribant a les 170 trucades al maig i a les 160 al juny.

8 de cada 10 trucades es refereixen a violència psicològica

En relació amb el tipus de violència, la psicològica ha estat la més referida, en 8 de cada 10 trucades, mentre que en 3 de cada 10 són per violència física. S’ha de tenir en compte que la majoria de vegades les formes de violència es donen de forma simultània.

Respecte de 2020 s’observen canvis en els àmbits de la violència masclista. Tot i que continua sent el més habitual el de la parella (76,8%), s’ha produït un augment anual en el familiar i en el sociocomunitari, representant el 7,8% i el 3,4% del total de les trucades, respectivament.

El perfil majoritari de les persones que demanen ajuda són dones d’entre 30 a 50 anys, amb menors a càrrec que conviuen a la mateixa llar

Concretament, la franja entre 31 a 40 anys registra un 34,7% de les trucades rebudes, seguida de la de 41 a 50 anys amb el 27,5%. Els grups d’edat que han incrementat el nombre d’atencions són el de 51 a 60 anys amb l’11,4% del total i, amb menys intensitat, el de persones menors de 18 anys, amb l’1,9% de les atencions realitzades. Aquest últim grup de dones més joves, tot i ser un nombre molt baix en comparació amb la resta de franges, és el primer any que supera les 20 trucades.

El 30,6% dels casos són dones en parella amb descendència, seguides de gairebé 2 de cada 10 trucades que corresponen a dones en situació de monomarentalitat, l’únic tipus d’unitat familiar que augmenta el nombre de trucades respecte de l’any anterior (+14,2%).

Per altra banda, es redueix el nombre d’atencions realitzades a dones casades i en parella de fet i s’incrementen les trucades de les que estan solteres o separades.

Aquesta circumstància també es mostra en la relació amb l’agressor, ja que durant l’any de l’esclat de la pandèmia més de la meitat de les dones ateses tenien una relació de parella (56,7%), mentre que en 2021 aquesta xifra disminueix fins al 41,6% i s’eleven les trucades amb altres tipus de relacions amb l’agressor, com ser exparella o familiar directe.

Així mateix, destaca que, respecte de l’any 2020, quan es van aplicar les mesures més restrictives per mitigar l’expansió de la COVID-19, ha disminuït el nombre de dones ateses que conviuen amb el seu agressor. L’any 2021 el 35,7% compartien sostre amb el seu agressor, mentre que en l’any de l’inici de la pandèmia aquesta xifra va superar la meitat de les atencions (54,8%).

En 8 de cada 10 casos, la persona que truca ha estat la mateixa usuària, seguit d’un familiar o persona propera en un 19,7% de les atencions, que en major proporció són progenitors o progenitores (30,3%) i en menor mesura les amistats (22,1%).

Gairebé la meitat de trucades es deriven a altres serveis específics, la major part als Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (26,9%) i als Serveis de Seguretat i Policials (11,7%). Respecte de 2020, es redueix la proporció de derivacions cap a les forces de seguretat i augmenta les dels SIAD.

El servei d'atenció permanent de la línia 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon, per correu electrònic i per missatgeria instantània i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de violència contra les dones. La línia posa a disposició de la persona que truca l’assessorament  per part de persones professionals de l’àmbit de l’assistència social, de l’advocacia i de la psicologia, i en cas que sigui necessari, el contacte amb els serveis d’emergència.

Arxivat a: General
Serveis d'atenció a dones en situació de violència masclista

Arxius adjunts