Portada > Actualitat > Notícies > Segons dades de l'Observatori Comarcal, un de cada cinc alumnes de la comarca és perceptor d'ajuts de menjador per pertanyera families amb baixos ingressos

Segons dades de l'Observatori Comarcal, un de cada cinc alumnes de la comarca és perceptor d'ajuts de menjador per pertanyera families amb baixos ingressos

04/10/2021

L’Observatori del Vallès Occidental publica, per cinquè any consecutiu, l’informe Ajuts individuals de menjador al Vallès Occidental. Aquest informe analitza els principals resultats del programa de beques menjador a la comarca i ofereix una radiografia de les característiques dels infants i joves, i de les seves llars, a partir de la informació proporcionada per l’Àrea de Drets Socials del Consell Comarcal. Les dades de l’informe corresponen al curs anterior, el 2020-21, encara en el context de crisi sanitària i socioeconòmica provocada per la COVID-19.

Les principals dades de l'informe són les següents:

  • El curs 2020-2021 es van sol·licitar 24.284 ajuts de menjador a la comarca, un 9,3% més que el curs passat (+2.067 sol·licituds). Del total de sol·licituds es van concedir el 82,1% (19.941), un 12,5% més que l’any anterior. Les sol·licituds no concedides han disminuït els últims cinc cursos passant del 34,7% el curs 2015-16, al 17,9% el curs 2020-21.
  • El 91% (18.145) dels ajuts de menjador es van concedir pel tipus garantit del 70%, amb un increment anual del 12,8%, respecte a les de tipus garantit del 50% que es concedien el curs anterior. Els ajuts del tram garantit del 100% han augmentat un 9,6% i sumen un total de 1.796.
  • El 63,3% de les beques menjador es van atorgar a alumnat d'educació primària i el 28,5% al d'infantil. Els ajuts per l'alumnat de secundària representen el 8,1% del total. 
  • El principal tipus de família beneficiària és la formada per dues persones adultes i dos infants, amb el 26,7% dels ajuts, seguida de les famílies amb dues persones adultes i tres infants (20,2%). També destaca el 21,1% d’altres tipologies de famílies amb més de tres infants o que conviuen amb la família extensa.  Segons els informes dels Serveis Socials, un de cada quatre alumnes (27,7%) que va rebre un ajut de menjador presentava hàbits inadequats d’alimentació i el 18,7% dels infants pertanyen a unitats familiars amb problemes d'accés i manteniment de l'habitatge.
  • El 81,3% de les denegacions d’ajuts de menjador correspon a famílies que han superat el llindar de renda fixat. En una de cada quadre denegacions (26,5%) la unitat familiar superava per menys de 10% el tram de renda corresponent a la convocatòria del curs 2020-21.
  • La taxa d’incidència comarcal és del 20,5% per l’alumnat d’infantil i primària, amb àmplies variacions entre municipis. Set municipis se situen per sobre de la mitjana comarcal. La taxa d'incidència dels centres públics d'infantil i primària de la comarca (26,1%) és prop de divuit punts superiors a la dels centres privats concertats (8,5%).
Arxivat a: General
Resum de les principals dades de l'Informe sobre ajuts de menjador

Arxius adjunts