Portada > Actualitat > Notícies > 1.414 alumnes del Vallès Occidental compten amb una plaça al Servei de transport escolar aquest curs

1.414 alumnes del Vallès Occidental compten amb una plaça al Servei de transport escolar aquest curs

10/09/2021

El curs 2021-2022 comença amb 1.414 alumnes amb plaça assignada al Servei de transport escolar, una xifra similar al curs passat, quan van iniciar el curs un total de 1.439 alumnes. Enguany, del total dels alumnes, 448 són alumnat d’escoles, 335 d’instituts i 631 d’escoles d’educació especial. El servei començarà dilluns excepte per l’alumnat de Castellar del Vallès, que comença les classes dimarts, per la Festa Major del municipi.

El curs s’inicia amb el servei 96 rutes de transport escolar, de les quals 29 són adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Es dona servei a 28 centres educatius: 7 escoles, 9 instituts i 12 escoles d’educació especial. L’alumnat beneficiari és de tota la comarca menys Gallifa (aquests està escolaritzat a municipis del Vallès Oriental) i els centres educatius de destí es troben als municipis de Cerdanyola, Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat, Sant Quirze, Vacarisses, Viladecavalls, Terrassa, Castellar del Vallès, Santa Perpètua i Sabadell.

L’import de preu públic que han d’abonar les famílies usuàries del servei en modalitat no obligatòria es manté constant des del curs 2013-2014. També es mantenen les reduccions d’aquesta tarifa per als segons, tercers i més germans usuaris també del servei. Actualment estan subjectes a l’abonament d’aquesta tarifa un total de 480 alumnes usuaris.

El passat mes de juny, la Comissió Permanent del Consell Comarcal va adjudicar els diferents contractes administratius de servei del transport escolar pel curs 2021-2022, amb possibilitat de pròrroga per als següents quatre cursos escolars més, el valor estimat de la contractació va ser de 3.721.119,19€.

El 82% dels vehicles adscrits a la prestació del servei compten amb el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental atorgat per la Generalitat de Catalunya, amb el que es reconeixen els serveis i productes que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com obligatoris per la normativa vigent.

Mesures de prevenció davant la COVID-19 als vehicles

Pel que fa a les mesures de prevenció davant la COVID-19 en el Servei de Transport escolar, es mantenen les següents accions:

  • El personal d’acompanyament establirà la sistemàtica necessària per evitar aglomeracions d’usuaris a la pujada i baixa del vehicle. L’accés i la sortida del vehicle es realitzarà d’un en un, de tal manera que a les escales i/o porta només hi hagi un/a alumne/a.
  • Els infants i adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. La mascareta és recomanable dels 3 al 5 anys i és obligatòria a partir dels 6 anys. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte.
  • Es podran utilitzar la totalitat dels seients i quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.
  • El personal d’acompanyament assignarà un seient fixe a cada alumne a fi de minimitzar la circulació dins el vehicle i mantenir la màxima distància de seguretat possible i per tal de garantir la traçabilitat en cas de donar-se algun cas positiu d’un alumne que utilitzi el vehicle.
  • El personal d’acompanyament confeccionarà una llista i un croquis amb les ubicacions assignades als alumnes, mantenint els registres històrics a disposició del Consell Comarcal.
  • El personal de conducció i acompanyament comptarà amb equips de protecció individual; mascareta, gel hidroalcohòlic, etc. per a la realització segura de les seves tasques.
  • El personal de conducció i/o acompanyament, després de cada servei, netejarà i desinfectarà les zones de major contacte amb els usuaris; baranes de les portes d’accés, nanses de la part posterior dels seients, reposa braços, cinturons de seguretat, etc. L’empresa operadora netejarà i desinfectarà en profunditat el vehicle diàriament a les seves instal·lacions.
  • Tan freqüentment com sigui possible s’airejarà el vehicle, amb l’obertura de totes les portes a cada parada per tal de renovar l’aire, i especialment, abans i després de la prestació del servei de transport escolar.
  • S’evitarà, sempre que sigui possible, l’ús de l’aire condicionat per a disminuir la concentració de partícules a l’aire recirculat.

 

 

Arxivat a: General
Carnet transport escolar 2021-2022