Portada > Actualitat > Notícies > Es reuneix la Taula de fiscalitat local i simplificació administrativa del Vallès Occidental per valorar les ajudes locals al teixit empresarial derivades de la Covid-19

Es reuneix la Taula de fiscalitat local i simplificació administrativa del Vallès Occidental per valorar les ajudes locals al teixit empresarial derivades de la Covid-19

25/03/2021

Aquest dijous dia 25 de març s’ha reunit telemàticament la Taula de Fiscalitat Local i Simplificació Administrativa del Vallès Occidental constituïda per a les regidories d’hisenda i serveis generals dels ajuntaments de la comarca. Durant la sessió s’ha fet seguiment de les actuacions del Pla de Reactivació Socioeconòmica del Vallès Occidental i, sobretot, s’han valorat i compartit les diferents ajudes econòmiques impulsades fins a data d’avui i les principals bonificacions de les noves ordenances locals de l’any 2021 de suport al teixit empresarial.

Pel què fa a les ajudes locals, una gran part d’ajuntaments, han aprovat línies d’ajut des de l’inici de la pandèmia fins a avui, sigui a mode de subvencions al teixit local, microcrèdits o vals de compra. La regidora d’Economia i Hisenda de Castellar del Vallès, Yolanda Rivera, com ajuntament motor de la mesura de Fiscalitat local i simplificació administrativa del Pla Comarcal, ha apuntat de la importància d’aquests ajudes per alguns sectors econòmics locals i, també, de la dificultat de les petites empreses per presentar-se, així com de l’esforç que s’ha realitzar per acompanyar-los en el procés de sol·licitud per mitjans telemàtics, aspectes que s’ha accelerat per raons de la pandèmia. En aquest sentit, com d’altres ajuntaments, ha exposat que partint de l’experiència d’aquest primera convocatòria ja s’està treballant una nova línia d’ajuts per aquest any 2021, que a part d’un impacte pal·liatiu, tingui també d’altres efectes positius.

Pel què fa a les principals novetats de les ordenances locals, la majoria d’ajuntaments han congelat tributs, taxes i serveis públics per aquest 2021, amb petites excepcions derivats de l’actualització cadastral de l’Impost de Béns Immobles. Respecte les bonificacions s’han valorat aquelles vinculades a la “covid” més generalitzades, com son la suspensió i/o reducció de la taxa de terrasses i taxa de mercats, entre d’altres. El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Pere Soler, com a ajuntament també motor de la mesura Pla Comarcal, ha explicat la importància de treballar les bonificacions a llarg termini, per buscar els mecanismes que facilitin la seva gestió i impacte a les empreses i teixit local i s’impliquin amb la resta de polítiques de desenvolupament econòmic. També ha apuntat la necessitat d’harmonització i transferències d’experiències locals.

El conseller comarcal de Desenvolupament Econòmic Local i alcalde de Barberà del Vallès,  Xavier Garcés, ha manifestat la importància d’impulsar taules polítiques com aquestes, per intercanviar d’informació i coneixement en un àmbit de treball de les administracions locals, molt important i amb molt camí per millorar i cooperar.

A la Taula també hi han participat les regidories de promoció econòmica i representants dels agents econòmics, que s’han emplaçat a treballar durant els properes mesos en diferents sessions de treball de cara a les noves ajudes i ordenances locals, així com en l’engegada d’un grup d’experts amb intervencions, secretàries i gerències de les entitats locals.

Arxivat a: General