Portada > Actualitat > Notícies > El Consell Comarcal assumeix accions del Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental i vetllarà pel seu desenvolupament a la comarca

El Consell Comarcal assumeix accions del Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental i vetllarà pel seu desenvolupament a la comarca

19/03/2021

El Ple comarcal ha aprovat inicialment el Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental amb període de vigència 2021-2025 així com les accions a desenvolupar i aplicar les mesures en què el Consell Comarcal és autoritat responsable i les que comparteix amb els ajuntaments. El Consell Comarcal assumeix accions de caràcter general de seguiment amb l’objectiu de vetllar per la implementació de les mesures del Pla de forma homogènia, garantint una actuació coordinada a la comarca. El Pla s'ha aprovat per majoria amb el vot a favor de tots els grups comarcals excepte CAM-AMUNT que s'ha abstingut.

L’ens comarcal també es reserva actuacions encaminades a fer front comú davant d’òrgans superiors i així vetllar pel desenvolupament dels plans i programes supramunicipals que afecten el territori, principalment en matèria de mobilitat. Finalment, el Consell Comarcal també assumeix les mesures relatives al control de la combustió de biomassa en compliment dels objectius del Servei comarcal de biomassa forestal en relació amb els nivells baixos d’emissió de partícules i compostos orgànics.

El Pla proposa un sistema de seguiment per tal de mesurar el seu grau d’execució, pel que serà necessari treballar coordinadament des del Consell Comarcal amb els ajuntaments de la comarca, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, en el marc del Grup Tècnic de Treball, així com coordinar-se amb el desenvolupament d’altres plans i programes supramunicipals que afecten el territori comarcal.

Primer pla d’aquestes característiques a Catalunya

El Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental, pretén ser una eina que permeti assentar les bases per a reduir la contaminació atmosfèrica a nivell comarcal, a través de la implementació d’un seguit d’actuacions a diversos nivells, definides en base a una diagnosi de la situació actual sobre la qualitat de l’aire.

El Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental del 16 de setembre de 2019 va declarar formalment l'emergència climàtica i va instar el Consell Comarcal a la redacció d’un Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire i a la creació d’una taula política comarcal, així com totes les accions que se’n derivessin, incidint també en la sensibilització a la ciutadania. El mateix Consell d’Alcaldies va aprovar aquest pla el mes de gener. El Vallès Occidental és la primera comarca de Catalunya a disposar d’un Pla d’aquestes característiques, incloent a tots els municipis de la comarca.

Ara, els ajuntaments de la comarca hauran de fer el mateix tràmit en els seus òrgans de govern i poder assumir els seus compromisos.  El Pla es sotmetrà al tràmit d’informació pública durant un període de 20 dies hàbils, mitjançant la corresponent publicació d’aquest acord al BOPB, al taulell d’anuncis de la Corporació i a la web corporativa, amb el benentès que si no es presenten al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Arxivat a: General
Mapa de les àrees d'actuació del Pla