Portada > Actualitat > Notícies > El Consell Comarcal aprova un pressupost de 26’4 milions d’euros per abordar tres estratègies: la cohesió social, la reactivació econòmica i la lluita contra el canvi climàtic

El Consell Comarcal aprova un pressupost de 26’4 milions d’euros per abordar tres estratègies: la cohesió social, la reactivació econòmica i la lluita contra el canvi climàtic

19/11/2020

El Plenari del Consell Comarcal ha aprovat avui un pressupost de 26’4 milions d’euros pel 2021, amb una variació positiva d’ 1’09% respecte el pressupost 2020. Els pressupostos venen marcats pel Pla de Reconstrucció del Vallès Occidental aprovat el juny de 2020, el nou Pla d’Acció Comarcal (PAC) que es deriva del Pla de Reconstrucció i la situació d’emergència sanitària que condiciona el dia a dia de les administracions públiques i en condiciona els seus recursos i prioritat. A més, el pressupost també es presenta en un context d’emergència climàtica i en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El pressupost s'ha aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals del PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem, i les abstencions dels grups d'ERC, Ciutadans, CAM- AMUNT, Tot per Terrassa i PP.

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha assegurat  que “no hi ha dubte que aquesta pandèmia ha fet que el Consell Comarcal s’hagi hagut de reinventar, de repensar, per poder seguir sent una administració eminentment centrada en les persones, garantint la intervenció  social i poder donar resposta a totes les necessitats que han aflorat els darrers mesos”. Giménez també ha destacat “la necessitat de treballar en la transició ecològica per transformar el benestar”.  “Per això el pressupost defineix tres estratègies comarcals que es reflecteixen al pressupost 2021 i les seves partides: l’estratègia per la cohesió social, l’estratègia per la reactivació econòmica i l’estratègia per la lluita contra el canvi climàtic”.

La consellera de Serveis Centrals, Eva Candela ha assegurat que “és un pressupost adaptat a les noves necessitats i a la situació que vivim i que ens ha de permetre atendre les necessitats del dia a dia dels serveis que prestem des del Consell i alhora posar en marxa projectes de futur”.

Nous projectes

El pressupost preveu projectes comarcals com la creació d’una Oficina Comarcal d’impuls a la transició energètica. Serà una oficina d’assessorament als ajuntaments, divulgació envers la ciutadania i de constitució d’una comunitat energètica local a l’entorn territorial de la seu del Consell. De la mà del Consorci de Residus i basada en l’experiència de les dues institucions en matèria energètica.  En la mateixa línia es preveu l’impuls a l’eficiència energètica dels edificis comarcals.

El 2021 serà l’any de la definició del futur del mercat comarcal amb la Renovació de les concessions i el disseny del mercat adaptat als nous temps i necessitats.  També es posarà en marxa el projecte ciutats circulars amb una prova pilot que actuarà a 10 municipis donant eines per la transformació envers la circularitat.

Destaca també pel 2021 el Pla per l’aprofitament alimentari amb el nou projecte Mercat Circular per evitar el malbaratament alimentari a Mercavallès i l’ampliació del projecte Recooperem a grans productors de la comarca.

Ingressos

Un any més, la Generalitat de Catalunya és l’administració que aporta més ingressos, el 74%, seguida a molta distància pels ajuntaments (17%) i  la Diputació de Barcelona (5%). El 5% restant és aportat per les taxes de Mercavallès i els pagaments de les quotes del transport escolar no obligatori, per exemple.

També  destaca  l’increment d’ingressos del Fons de Cooperació Local, fruit de la reivindicació persistent d’aquest Consell i que es quantifica en 259.794,79€ d’augment per aquest any 2020 respecte del 2019 (gairebé un 18% d’increment).

Despeses

Pel que fa a les despeses, l’Àrea de Drets socials s’emporta més del 77% del pressupost com ja ve sent els darrers anys. El Consell Comarcal és una administració de serveis a les persones i així ho reflecteix el pressupost. La despesa en les altres àrees queda de la següent manera:

  • Drets Socials: 77%
  • Serveis Generals: 5’3%
  • Govern: 6%
  • Territori i transició ecològica: 3’4%
  • Desenvolupament econòmic: 8%

Estratègia per la cohesió social: ACCIÓ SOCIAL

En aquest àmbit, destaca  el manteniment de tots els serveis d’atenció directa a la ciutadania, garantint la intervenció, en tot el moment de pandèmia i la seva adaptació a les noves circumstàncies.  Cal destacar la gran davallada que han suposat les línies per potenciar la ocupació amb una reducció de prop de 800.000 euros provinents de convocatòries del SOC.

En l’àmbit d’acció social, destaca pel 2021:

-          Un increment del 5% de capítol 1 en l’Eix de Drets Socials

-          Un increment de 529.000 euros del programa de suport a les famílies que es concreta en:

-          Un increment del 6% en Ajuts individuals de menjador: 486.798 euros

-          Un increment de 70.100 euros per a transport escolar.

-          Manteniment del SAD comarcal i manteniment del suport a la Dependència com a dos pilars del sistema de Salut en aquest moment de pandèmia, donant atenció directa a persones grans i amb alt grau de vulnerabilitat.

-          Contractació d’un nou tècnic/a pel Servei d’Atenció a les Dones i suport als Punts Liles dels ajuntaments de la comarca i el lideratge del pla comarcal per eradicar la violència masclista.

-          En l’àmbit educatiu, suport als centres educatius en l’escenari Covid amb una nova oferta d’activitats de la Guia Educativa, amb totes les activitats online

-          Elaboració de l’estudi d’impacte social de la Covid-19 sobre la població del Vallès Occidental finançat per la Diputació de Barcelona.

-          Desenvolupament del  Pla de Joventut, amb la posada en marxa de la nova web de recursos pels ajuntaments i la ciutadania i un reforç de les xarxes socials pel jovent com a element de comunicació bàsica amb ells.

-          En Esports, partida de 8.000€ orientada a fomentar l’educació en valors.

-          Pel que fa a les polítiques d’habitatge, el pressupost 2021 es reforça en 11.000 euros per reforç en l’atenció de l’oficina comarcal.

-          En formació destacar l’impulsa a les noves vocacions industrials i als “treballs verds” vinculats a les ciutats circulars.

 

Estratègia per la reactivació econòmica: ACCIÓ ECONÒMICA

Aquesta estratègia respon al Pla de Reconstrucció i a les mesures del Pla de reactivació econòmica de la comarca.  En aquesta estratègia destaquen accions com:

-          Accions per fomentar la competitivitat empresarial.

-          Seguiment de les accions a Polígons industrials

-          Accions de suport al comerç  i la restauració.

-          Potenciació del sector turístic com a motor econòmic

-          Creació d’un programa de renovació de les concessions i equipaments de Mercavallès i de les pistes de conduir.

 

També destaquen mesures en el sí de l’organització per millorar l’eficiència i adaptar a les noves necessitats de treball:

-          Un paquet de mesures de Digitalització tant per l’organització comarcal com per empreses i agents del territori.

-          I un paquet de mesures de suport de l’administració en termes de fiscalitat, compra agregada i circular i Responsabilitat Social Corporativa.

 

Estratègia per la lluita contra el canvi climàtic: ACCIÓ CLIMÀTICA

ElPla de reconstrucció fa palesa la necessitat d’una sortida verda i circular a la crisi en la línia de les directrius del Pla de recuperació econòmica per Europa per garantir que la transició cap a una economia climàticament neutra no deixi enrere a ningú. Es vol  accelerar  la transició ecològica en tots els àmbits i protegir-nos de l’emergència climàtica. En aquest àmbit destaquen els projectes següents:

-          Creació d’una Oficina comarcal d’Impuls a la transició energètica

-          Gestionarà el Servei Comarcal de Biomassa Forestal

-          Projecte “Intervencions en edificis comarcals per promoure l’eficiència energètica

-          Impulsar el Pla per l’aprofitament alimentari amb el nou projecte Mercat Circular d’aprofitament alimentari a Mercavallès, al mateix temps que donem un nou impuls al Recooperem amb la incorporació de nous actors i participants.

-          Elaboració dels plans de reactivació econòmica per a 18 municipis de la comarca alienats amb els ODS

-          Posada en marxa del  projecte pilot Ciutats Circulars.

-          Nou programa d’educació ambiental

-          Foment del consum sostenible i de proximitat.

 

Arxivat a: General
El Ple comarcal ha aprovat el Pressupost 2021
El plenari s'ha celebrat en format virtual

Arxius adjunts