Portada > Actualitat > Notícies > Mesures de prevenció davant la Covid-19 en el Servei de transport escolar comarcal

Mesures de prevenció davant la Covid-19 en el Servei de transport escolar comarcal

10/09/2020

D’acord amb el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 aprovat pel Comitè Tècnic del PROCICAT el 3 de juliol i conforme els protocols que cada una de les empreses concessionàries ha previst, el Consell Comarcal s’ha elaborat el document de “Mesures preventives davant la COVID-19” al Servei de transport escolar del Vallès Occidental, curs 2020-2021. També s’ha emès un comunicat per a les famílies amb la informació operativa per a l’inici de curs.

Per tal de garantir les mesures de prevenció s’han establert accions com:

  • -       El personal d’acompanyament establirà la sistemàtica necessària per evitar aglomeracions d’usuaris a la pujada i baixa del vehicle. L’accés i la sortida del vehicle es realitzarà d’un en un, de tal manera que a les escales i/o porta només hi hagi un/a alumne/a.
  • -       Els infants i adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. La mascareta és recomanable dels 3 al 5 anys i és obligatòria a partir dels 6 anys. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins que s’arribi a l’aula.
  • -       Els vehicles comptaran amb dosificadors de gel hidroalcohòlic a disposició de l’alumnat usuari.
  • -       Es podran utilitzar la totalitat dels seients i quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.
  • -       El personal d’acompanyament assignarà un seient fixe a cada alumne a fi de minimitzar la circulació dins el vehicle i mantenir la màxima distància de seguretat possible i per tal de garantir la traçabilitat en cas de donar-se algun cas positiu d’un alumne que utilitzi el vehicle.
  • -       El personal d’acompanyament confeccionarà una llista i un croquis amb les ubicacions assignades als alumnes, mantenint els registres històrics a disposició del Consell Comarcal.
  • -       El personal de conducció i acompanyament comptarà amb equips de protecció individual; mascareta, guants, gel hidroalcohòlic, etc. per a la realització segura de les seves tasques.
  • -       El personal de conducció i/o acompanyament, després de cada servei, netejarà i desinfectarà les zones de major contacte amb els usuaris; baranes de les portes d’accés, nanses de la part posterior dels seients, reposa braços, cinturons de seguretat, etc. L’empresa operadora netejarà i desinfectarà en profunditat el vehicle diàriament a les seves instal·lacions.
  • -       Tan freqüentment com sigui possible s’airejarà el vehicle, amb l’obertura de totes les portes a cada parada per tal de renovar l’aire, i especialment, abans i després de la prestació del servei de transport escolar.
  • -       S’evitarà, sempre que sigui possible, l’ús de l’aire condicionat per a disminuir la concentració de partícules a l’aire recirculat.

 

Arxivat a: General
El Servei de transport escolar comença el proper dilluns, 14 de setembre

Arxius adjunts